אאא

חבר הכנסת דוד אמסלם מהליכוד שתקף את המיליארדר ארנון מילצ'ן, שעל פי החשד סיפק טובות הנאה לראש הממשלה בנימין נתניהו במאות אלפי שקלים, שלח הבוקר (רביעי) מכתב לעורך דינו של מילצ'ן בעקבות דרישה להתנצל תוך יומיים. הוא פתח את מכתב התגובה בכך ש"ההתבטאות מוגנת בהגנה מוחלטת מפאת חסינותי לפי חוק חסינות חברי כנסת".

במכתב ששלח עו"ד בעז בן צור לח"כ אמסלם נכתב כי בראיונות שקיים אמסלם לכמה כלי תקשורת, "טענת כי מר מילצ'ן פנה מיוזמתו למשטרת ישראל ביחס לפרשה המכונה תיק 1000 במטרה להביא לסיום כהונתו של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, לא פחות. בנוסף לכך, טענת כי מטרתו של מר מילצ'ן היא להשפיל את ראש הממשלה. חמור מכך: במהלך מסע הראיונות שערכת, הוספת כי אם דבריו של מר מילצ'ן הם אמת, הוא איש 'בזוי'. כך דבריך". הוא דרש ממנו להתנצל והזהיר אותו מפני הגשת תביעת לשון הרע.

במכתב התשובה של ח"כ אמסלם, כתב: "לגופו של עניין, אכן איני מכיר את מר מילצ'ן. לכל אורך הראיונות שנתתי, חזרתי והדגשתי שגם העובדות העולות מחקירת המשטרה אינן ידועות לי, וכי דבריי מתייחסים לפרסום בעיתון 'הארץ'. לא זו אף זו, הדגשתי מספר פעמים שאני מטיל ספק בנכונות הפרסום האמור. הפועל היוצא הוא, שהראיונות כולן היו בגדר 'הבעת דעה' על האפשרות שהפרסום בעיתון 'הארץ' נכון בצורה כלשהי, ועל הפרשנות האפשרית, שהוצגה על-ידי המראיינים, לפיה עדותו של מר מילצ'ן פוגעת בדרך כלשהי בממשלת ישראל ובראש הממשלה. ואכן, גם אתה דייקת במכתבך וכתבת שהדברים נאמרו בתנאי ("אם") שהפרסום הוא אמת".

"ידוע לכל", כתב אמסלם, "כי החקירה המתנהלת לאחרונה בעניין זה עומדת בלב ההתעניינות הציבורית ומקבלת תשומת לב תקשורתית חסרת תקדים. בכלל זה, מושמעת ונדונה העמדה הרלוונטית המבקשת לשאול האם ראוי שחקירה מסוג זה תסכן את כהונתו של ראש הממשלה שנבחר פעם אחר פעם בבחירות דמוקרטיות. בהקשר זה, מושמעת מזה זמן הטענה, הראויה כשלעצמה לדיון ציבורי, ולפיה אפשר שמאחורי החקירה עומדים גורמים בעלי עניין לפגוע בראש הממשלה ולסכל את כהונתו".

"כל שאמרתי בראיונות אליהם התייחסת במכתבך היה בגדר 'הבעת דעה' אודות אותם עניינים בעלי חשיבות ציבורית, ומשכך, ונוכח הבהרתי כי אין לי כל ידיעה אודות פרטי החקירה ופרטי העדות שמסר לכאורה מר מילצ'ן, אין לראות בדבריי משום לשון הרע. אני מקווה שיש במכתבי כדי להשיב לטענותיך", הוסיף אמסלם.  

לסיום הביע ח"כ אמסלם התנצלות קלה וכתב: "אבקש להוסיף שלמרות האמור לעיל, אם מר מילצ'ן רואה את עצמו נפגע מכך באופן אישי, אני מצר על כך".