אאא

המקובל רבי דב קוק הגיע לנחם את משפחת עתיה, האבלה על פטירת בנם נחמן ז"ל, שנרצח בשבת קודש, בעת שסעד את סעודת השבת אצל חביריו, משפחת סלע, שנטבחו בידי אבי המשפחה.

הרב חיזק את אבי המפשחה, ישראל, ובתוך דבריו אמר לו: "שאתה מגיע לקבר של נחמן ז"ל - אתה נמצא בקבר של רבי נחמן, שאתה פה, אתה אצל רבי נחמן, הילד הזה נחמן זה ניצוץ חי ואתה יכול להתקשר כאן לרבי נחמן יותר מכל מקום אחר. פה אתה מתקשר עם רבי נחמן ממש – הוא ניצוץ חי".

הדברים מתקשרים לדבריו של הרב קוק בתחילת השבוע שאמר כי "הילד הזה נחמן ז"ל הוא ניצוץ של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א, ונחמן ז"ל נכלל בניצוץ שלו".

הרב קוק בניחום האבלים (באדיבות המצלם)
הרב קוק בניחום האבלים (באדיבות המצלם)

הרב הוסיף ואמר לאבא ישראל עתיה כי "הציון של בנו נחמן ז"ל במגדל, זה כמו הציון של רבי נחמן מברסלב".

יצוין כי בימים האחרונים שלח הרב קוק אנשים ללכת לקברו הטרי של הילד נחמן עתיה ז"ל ולהתפלל עליו שם.