אאא

יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי פעל למתן הקלות רבות במתן פטור בארנונה למוסדות ציבור העונים להגדרה "מוסד מתנדב לשירות הציבור", וזאת לפי התיקונים לחוק פקודת הפיטורין שהגיש יו"ר ועדת הפנים ח"כ דודי אמסלם. לפי התיקונים שאושרו, תוקנו הקריטריונים והורחבו היקף המוסדות שיזכו לפטור מארנונה.

על פי התקנון החדשות "מוטל חובת המוסדות להוכיח כי רוב תלמידיהם מתגוררים בשטחי הרשות המקומית של המוסד. לפי התיקון החדש, מוסד מתנדב שעיקר פעילותו באחד משלושת העניינים הבאים: בריאות, רווחה, חינוך לתלמידים עד גיל 25, אין לפסול את בקשתו מן הטעם שמדובר בפעילות ארצית".

בנוסף, ביטל דרעי את חובת המוסדות להציג תעודת רישוי ממשרד החינוך. "מטרת התיקון הזה היא למנוע את היכולת להתנות ולסרב למתן אישור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" גם למוסדות חינוך שעיקר פעילותם בענייני חינוך לתלמידים עד גיל 25 בכל המסגרות הקיימות במדינת ישראל" מסבירים במשרד הפנים.

כמו כן, הורה דרעי "להרחיב את תוקף הפטור מארנונה לשלוש שנים במקום לשנה אחת כפי שהיה נהוג עד היום". מה שאומר שהפטור מארנונה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים. התיקונים החדשים נכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות ביום 11.6.16, לפיכך כל הבקשות שהוגשו בשנת 2016 אשר טרם ניתנה הכרעה סופית לגביהן יזכו להקלות הנ"ל.

 דרעי ברך את יו"ר ועדת הפנים ח"כ דודי אמסלם על התיקונים ואמר כי "הם בשורה של ממש עבור מוסדות רבים הפועלים בהתנדבות למען הציבור במגוון תחומים ולא זוכים לפטור בארנונה להם הם זכאים. התיקונים הללו יקלו מעט מעל העול הכספי הרובץ עליהם כדי שיוכלו להמשיך לשרת את הציבור".