אאא

פרשת ילדי טהרן הייתה מן הפרשות שהסעירו את ישראל בשנותיה הראשונות בנוגע לילדים ניצולי שואה שהגיעו מטהרן. עד עצם היום הזה שוכן במרכז טהרן בירתה של איראן בית כנסת מפואר הנקרא בית כנסת דניאל לקהילת היהודים האירופאים. מי הם אותם יהודים אירופאים, כיצד הגיעו לאיראן מאות ילדים מפולין ומה היה חלקו של העם הפרסי בהצלת היהודים מהכבשנים של אירופה.

בקיץ 1941 כבשו בעלות הברית את איראן בכדי לשלוט בנתיבי הים והיבשה ולהבטיח את המעבר בים הכספי. עם הגעתם באקט השנוי במחלוקת הם הפילו את השאה הפרסי רזא פהלוי והמליכו את בנו השאה מוחמד רזא פהלוי. ממשלת פולין הגולה עמדה על כך שצבאה "צבא אנדרס" ששירתו בו אלפי יהודים יעביר כשמונה מאות וחמישים אלף פולנים שנכלאו בסיביר 450 אלף להודו ו400 אלף לאיראן. הגולים בהם אלפי יהודים ושבע מאות ושישה עשר ילדי טהרן שהגיעו יחד עם צבא אנדרס (בו שירת ראש הממשלה מנחם בגין) לאיראן התקבלו בזרועות פתוחות על ידי העם הפרסי ושוכנו במחנות ענקיים בהם המחנה הידוע "קמפ פולוניה". 

אם היה נדמה לבעלות הברית כי היהודים הפולנים יסכימו לשהות בתנאי המעצר במחנות הפליטים הם התבדו מהר מאוד. מכיוון שרבים מן הלוחמים בצבא אנדרס היו פליטים יהודים מעמדן של משפחותיהם היה איתן ועל כן אט אט "זלגו" יהודים פולנים ממחנות העקורים לטהרן וערים נוספות ונשאבו לחיי המסחר התוססים באיראן. ראוי לציין כי אין עדויות על תקריות אנטישמיות בין יהודי אירופה לפרסים המוסלמים וכי קהילת יהודי פרס עשתה מעל ומעבר לכוחותיה הכלכליים והקהילתיים עבור יהודים אלו.

את סיפור ההצלה המופלא והיחסים המיוחדים שנרקמו בין הניצולים מפולין ובין המוסלמים הפרסים אי אפשר שלא לסיים בסיפורו של חסיד אומות עולם מוסלמי פרסי - זה הוא סיפורו של הדיפלומט עבדול חוסיין סרדארי. דיפלומט פרסי זה שימש כקונסול איראן בפריז תחת משטר וישי הפרו נאצי.

באותה עת שהו בפריז מאות סוחרים יהודים בני הקהילה הפרסית. מכיוון שהפרסים נחשבו על פי תורת הגזע הנאצית כ"ארים" פעל סרדארי בכדי לשכנע את השלטונות הנאצים כי היהודים האיראנים אינם בני הגזע היהודי וכי הם פרסים שדתם יהודית. בדרך זו הוא הציל את הקהילה הפרסית ששהתה בפריז על ידי שדאג להם להגנה ולהעברה לאיראן. בהמשך כשהבין שהמכונה הנאצית מתכוונת להשמיד את יהודי צרפת הוא הנפיק למאות יהודים אזרחות פרסית ובכך הציל את חייהם.