אאא

קהל גדול של אברכים ובני ישיבות נטלו אמש (שני) חלק במעמד השנתי של ארגון "וכתבתם", המשויך ל'פלג הירושלמי', שנערך השנה לעילוי נשמת הגאון רבי גבריאל טולדנו זצוק"ל ראש ישיבת "אור ברוך" וחבר נשיאות 'וכתבתם', שהסתלק בשנה האחרונה, ולעילוי נשמת הגאון רבי יהודה אריה הרשלר זצוק"ל מראשי ישיבת "בית מתתיהו" שהסתלק בחודש האחרון.

שעה ארוכה קודם פתיחת המעמד, נהרו המונים לעבר אולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק לקחת חלק ולהשתתף במעמד השנתי בראשות ראשי ישיבות מהארץ ומחו"ל, רבנים ויושבי על מדין.

המעמד נפתח בתפילת מעריב כשלפני התיבה עובר הרב הגאון רבי שמואל הרשלר, לע"נ אביו הגאון רבי יהודה אריה הרשלר זצ"ל. לאחר מכן נאמרו פרקי תהילים על ידי המשגיח הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר, מנהל רוחני דישיבת פוניבז'.

לאחר מכן הכריז יו"ר 'וכתבתם' הרב דניאל בן אבו על פתיחת המעמד הי"ח של "וכתבתם". בפתח דבריו עמד הרב בן אבו על החיזוק העצום שמקבלים ראשי הארגון מאלפי החבורות והמערכות שנשלחות ובהן ניכר עמלם של בני התורה תלמידי הישיבות והאברכים.

לאחר מכן הזמין את הגאון רבי דניאל טולדנו מראשי ישיבת "אור ברוך" לשאת דברי חיזוק וזיכרון לעילוי נשמת אביו הגדול זצ"ל.

לאחר מכן נשא דברי חיזוק וזיכרון הגאון רבי אברהם יצחק הרשלר מראיש ישיבת "בית הלוי" בראש העין ורב ביהמ"ד "יוצאי בית מתתיהו" בבני ברק, לעילוי נשמת אביו הגדול זצוק"ל.

הגאון רבי יעקב ונדרולדה, ר"מ בישיבת גרודנא, נשא דברי חיזוק ליקרת עמלי התורה. לאחר מכן הוקרא מכתבו של גאב"ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס, שנכתב במיוחד למעמד.

בשלב זה הכריז יו"ר הארגון על בואם של גדולי הרבנים למעמד, כשההמונים בתוך האולם עומדים על רגליהם בשירה ומקבלים את פניהם של הגאון רבי שמועל אוירבך יחד עם ראשי הישיבות.

מיד לאחר מכן הוזמן הגר"ש אוירבך לשאת דברים ואמר כי "זהו מחזה מרהיב עין ומשמח את הלב, לראות שעם עם כל הצרות והגזירות רואים צעירי בני תורה ממשיכים בדרך הכבושה, ומרגישים 'כי הם חיינו ואורך ימינו', מעיינים ומחדשים, ועי"ז מתעלים, 'סלסלה ותרוממך'. ודווקא בזמן הקשיים והגזירות יש עת רצון למי שמתחזק לזכות באופן מיוחד לאורה של תורה.

"הגאון רבי יצחק בלאזר ז"ל כותב על מרן ר' ישראל קדוש ישראל מסלנט, שפעם בשמחת תורה, בתוך השמחה הגדולה נפלו אור פניו, וכששאלוהו על כך, אמר שבשעה שיש שמחת התורה נזכרים גם במצב התורה של הדור וכהנה וכהנה. ובאמת בזמן כזה של שמחה, צריך לזכור שיש היום הרבה שקמים ח"ו לפגוע בלומדי התורה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגר"ש הוסיף ואמר כי "אי אפשר להתעלם מהמצב כאשר רבים מבית ומחוץ קמים עלינו, לפגוע בתורה הקדושה, כאשר יש צער גדול, אולי אפילו יותר מהמצטערים בעצמם בבחינת "נושא בעול", על אותם יחידם שנתפסו על דברי תורה, אותם שבמעשיהם מצילים את קיום התורה ועומדים על משמר התורה, וכשפוגעים בהם, מתכוונים לפגוע בלב של ישראל, ובמאבק על קיום התורה ולומדיה.

"כאשר אנו אומרים "וקרבנתנו לשמך הגדול" מובא שיש לכוון לזכירת מעשה עמלק, ולזכור שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק, עמלק שהא לקרר, וכיודע מה שכתב בנפש החיים, שכאשר הפגיעה והקרירות מגיעים מישראל, הרי שהפגיעה בגבהי מורמים נוראה ועצומה יותר, אותם יחידים שנתפסו משמיעים את קול האמת, וזה מה שמקיים את העולם.

"הקב"ה יחזק אותם, ויחזק כבוד התורה ומלכותו בעולם, וכאשר דוקא בעת שכזו מתרבים הלומדים והעמלים בתורה הרי שזה תפקידנו בשעה הזאת, לקיים ולחזק את התורה, וכפי שהעיד מרן רבינו הגרי"ש זלל"ה, על "וכתבתם", ככל שנמסור עצמנו לתורה ולעיונה בשמחת הלב, כך התורה תימסר לנו, ונרגיש בעצמותנו עד כמה התורה נשארה תמימה ודברי תורה משמחי לב, מחכימת פתי ומשיבת נפש".

לאחר מכן נשאו דברים הגאון רבי צבי פרידמן, הגאון רבי שמואל מרקוביץ ונשיא 'וכתבתם' הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש מראשי ישיבת קול תורה שאמר כי "אנו מנסים לברור את אלו שניכר מכתיבתם הרצון לבירור הסוגיא ועמל התורה. הרבה מהכותבים הוסיפו בדבריהם, שדווקא בשעה זו חשוב להם לשלוח את חידושי התורה כחיזוק מפני הגזירות. וזהו הארגון שמטרתו היחידה לרומם ולייקר את לומדי התורה, ויבורכו כל המתעסקין ובראשם הרב בן אבו שליט"א".

בסיום דבריו הוכרזו שמות הזוכים מפארי עולם הישיבות והכוללים בכל רחבי הארץ.