אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז במתקפה נגד השירות המשותף בצה"ל: במהלך שיעורו השבועי בבני ברק התייחס הגר"מ מאזוז לנושא - לדבריו, לבקשת הרב צבי טאו שביקש ממנו לדבר על "השיגעונות של הצבא", כלשונו.

"בצבא כל פעם משתגעים ומשתגעים", אמר הרב. "למה עושים את זה? היום יש חיילות. אבל הדתיים אומרים 'אנחנו תן לנו לבד, לנו יש את הנחל החרדי'".

הרב מאזוז המשיך בדבריו ואמר כי "הורסים את עם ישראל. מה שהן לא מסוגלות לזה. תחשבו, מחר האשה תהיה פצועה, יש לה אחר כך עתיד? אין לה עתיד. גבר אפילו יהיה פצוע יכול לעשות קריירה. האישה אם תיפול בשבי, יכריחו אותה, יוציאו ממנה דברים. לא כמו הגבר שיכול. אישה יכולה בתוך כפייה תספר את כל הסודות".

"משוגעים וחסרי דעת, אין דבר כזה בעולם", כינה הרב את כל הקוראים ל"שוויון" ו"שירות משותף"..

הגר"מ מאזוז תקף גם את הרמטכ"ל רב אלוף גדי אייזנקוט ואמר כי "הרמטכ"ל שלנו, אמו רצתה שיהיה רב. לא יהיה רב, אבל לפחות שלא יהיה אנטי דתי, תן לאנשים לשמור את התורה, לא בכוח, לא תעשה כדבר הזה. למצוא חן בעיני ארגוני הנשים? לא יעשו אותך ראש הממשלה, עם טיפשות כזאת לא תהיה ראש הממשלה. עכשיו הוא מחייב אותם שהחיילות, לא רק יהיו מזכירות וסופרות, אלא תנהגנה בטנקים".