אאא

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן פנה לשר הדתות הרב דוד אזולאי ולרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו בדרישה להסדיר בהקדם את זכויות משגיחי הכשרות, זאת בעקבות ההחלטה על אימוץ מסקנות הצוות לבחינת מערך הכשרות.

הפנייה נעשית ימים ספורים לפני הבחירות להסתדרות שיתקיימו ב-23 במאי.

מכתבו של ניסנקורן לאזולאי ולרב לאו מגיע לאחר שלפני שבוע החליטה מועצת הרבנות הראשית לישראל לאמץ את מסקנות הצוות לבחינת מערך הכשרות במדינה. המסקנות נוגעות ישירות לתנאי ולמבנה העסקתם של כלל משגיחי הכשרות בארץ, ויש להן השלכות מהותיות גם על ביטחונם התעסוקתי.

בחינה של ההחלטה שהתקבלה על ידי מועצת הרבנות, מעלה כי אנשי המועצה מודעים להשפעת המסקנות - שמטלת יישומן כבר הועברה לצוות היגוי - על זכויות העובדים. 

יו"ר ההסתדרות ניסנקורן קורא במכתבו לשר הדתות ולרב הראשי להיכנס למשא ומתן ענייני ובתום לב עם נציגי ההסתדרות וועד העובדים של משגיחי הכשרות, הנוגע בין היתר להסדרת ההשלכות של המסקנות וזכויות המשגיחים.

בסיום מכתבו מתריע ניסנקורן כי ההסתדרות והמשגיחים שומרים על זכותם "לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם לשם הגנה על זכויות העובדים במסגרת הרפורמה המתגבשת".