אאא

אחיי חברי ההסתדרות היראים לדבר ה', אל לנו להחמיץ הזדמנות היסטורית לשינוי! הגיע הזמן לייצוג ראוי של העובדים החרדים והדתיים בהסתדרות, כך שנוכל לקבל את החלק המגיע לנו בזכות ולא כאחרוני הקבצנים אלא מהדלת הראשית.

באופן היסטורי, ובעקבות פסיקת בית המשפט שהשגנו, לא תהיה שום אפשרות לדעת מה הצביע כל חבר הסתדרות, מאחר והקלפיות יועברו לגני התערוכה – שם ייספרו כמקשה אחת. מאחר וכך, אין מה לחשוש ולפחד מאיומים ומבריונות של גורמים שהשחיתו את ההסתדרות ורמסו את העובדים עד עפר בשנים האחרונות.

זה הזמן להוביל את השינוי בבטחה, להצביע בשלושה פתקים מנצחים – עבור שלי יחימוביץ' לראשות ההסתדרות, עבור רשימת הבית החברתי המשותפת לש"ס וליחימוביץ' ולנשים – לא לשכוח את הפתק הסגול הנוסף עבור שלי יחימוביץ' לראשות נעמ"ת.

מי שמאמין לא מפחד!