אאא

משה בלוי, צלם חרדי שתיעד את אלימות המשטרה בשכונת מאה שערים בירושלים, נעצר גם הוא באלימות, זאת למרות שלדבריו הוא רק ביקש לתיעד את מעצרי המשטרה.

התיעוד המלא מהמעצר והרגעים שקדמו לו