אאא

צו איסור פורסם הוטל על כל פרטי החקירה שלא פורסמו עד כה בפרשת בזק, כך החליט היום (ב') בית המשפט בהמשך לבקשת רשות ניירות ערך. באופן חריג ביותר, ביקשו ברשות להטיל איסור פרסום גם אודות הצו עצמו למרות שלא ברור כיצד אמורים לשמור על צו שלא יודעים כלל על קיומו... בקשה זו אושרה, אך בוטלה לפני זמן קצר.

לפי הידוע כעת, חקירת הרשות מתמקדת בעסקת בעלי העניין שביצע בעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ', במרץ 2015, ובמסגרתה בזק רכשה את מניות חברת הלוויין (50.2%) שהחזיקה חברת יורוקם הפרטית שבבעלותו. על פי הבקשה לשחרור בתנאים מדובר בחשד להתנהלותם של נושאי משרה בכירים בחברה.

החשד הראשון נוגע להליך שבמסגרתו אישר דירקטוריון בזק לרכוש את מלוא מניות yes שהוחזקו על יד חברת יורוקום של אלוביץ', בתמורה שהגיעה עד היום ליותר ממיליארד שקל. על פי החשד, העסקה אושרה תוך שאלוביץ' נמצא בניגוד עניינים בין האינטרס שלו למכור את מניות yes בתמורה גבוהה, לבין האינטרס של בזק.

החשד השני הוא שבוצעו מניפולציות בדו"חות yes במטרה להגדיל את התשלומים שתעביר בזק ליורוקום בתמורה למניות חברת הלוויין. התשלומים בעסקה היו מותנים ביעדי תזרים המזומנים של yes, ולפי החשד נושאי משרה בחברה פעלו על מנת שהחברה תעמוד ביעדים אלה כדי שיורוקום תקבל את התמורה המלאה בין השנים 2016-2015.