אאא

על רקע העיסוק הציבורי בתלמידי ישיבות וכוללים שהסתבכו בהסדרת מעמדם כתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם לקבלת דיחוי משירות בצבא, במיוחד בנוגע לבחורים ששהו בחו"ל, הוציאה לאחרונה מזכירות ועד הישיבות חוזר למנהלי הישיבות בנושא זה בהתראה מיוחדת לקראת ימי בין הזמנים.

בחוזר נכתב כי "על אף ההתראות שנשלחו בעבר אנו שבים ונתקלים בקשיים רבים בהקשר להסרת מעמדם של תלמידי הישיבות והכוללים עקב יציאתם לחו"ל ללא הגשת בקשה וקבלת היתר יציאה, ובמיוחד לגבי אלו ששהו בחו"ל מעל ומעבר לזמן המותר או שחרגו מהזמן שניתן להם על פי בקשתם".

ועד הישיבות קובע בהדגשה כי "דבר זה מסכן באופן מוחשי ביותר את מעמדם כתלמיד ישיבה שתורתו אומנותו על כל המשתמע מכך, זאת מלבד היותם בבחינת 'חב לאחריני' בכמה וכמה אופנים". בכך רומז הועד לקשיים שונים שנגרמו בתקופה האחרונה לרבים ששהו בחו"ל ושבו ארצה, ונתקלו בסירוב להסדרת מעמדם, וכן על הערמת קשיים למבקשים היתרי יציאה, בשל חריגתם של כאלו שקיבלו היתרים ושהו בחו"ל מעבר לזמן המבוקש.

ל"כיכר השבת" נודע, כי אף שהודעה ברוח זו כבר פורסמה לקראת סוף זמן חורף האחרון, לפני ימי בין הזמנים של פסח, והועברה להנהלות הישיבות, כעת הוחלט לשוב ולרענן הודעה זו גם לקראת בין הזמנים הקרוב, בשל בלבול שככל הנראה קיים אצל חלק מהבחורים והאברכים - ובמיוחד בשל הרקע בעיסוק הציבורי סביב נושא זה.

בהמשך ההודעה מפרט ועד הישיבות את ההנחיות בנוגע לנוהל הבקשות וקבלת אישורי היציאה לחו"ל, לקראת ימי בין הזמנים בהם רבים מתלמידי הישיבות והאברכים בעלי אזרחות ישראלית יוצאים לחו"ל לנפוש ולביקורי משפחות.

בניגוד לשמועות הרווחות כאילו נוצרו שינויים בנוהלי היתרי היציאה, מבהיר הועד כי כל יציאה ואפילו במסגרת הזמן המותר, חייבת אישור מהגורמים המוסמכים. וכן כל בקשה צריכה להיות מצורפת לה המלצה של ראש הישיבה המעניק לתלמיד את רשותו ליציאה לחו"ל למועד המבוקש על ידו. הודעה זו חשובה במיוחד לנוכח העובדה כי יש המבקשים בקשות ליציאות חריגות מעבר לזמנים הרגילים, וזאת לצורך שהות ל"חיזוק" במסגרות שונות בחו"ל.

ההודעה האמורה נשלחה למשרדי הישיבות, תוך ציון הבקשה כי מידע זה צריך לעבור לידיעת התלמידים והצורך להעמידם על חומרת הענין.

במשרדי ועד הישיבות מוסיפים כי המשרדים יהיו סגורים בימי בין הזמנים, ועל כן יש להיערך לכך מבעוד מועד בכדי למנוע אי נעימויות וקשיים מיותרים.