אאא

לפני יותר מחצי שנה נערך באיצטדיון 'היכל ארנה' שבירושלים הכנס הגדול עבור בנות הסמינרים כחלק ממסע ההסברה נגד "סכנות האקדמיה".

ל"כיכר השבת" נודע, כי העתירה שהגיש עו"ד יוסי חביליו נגד המימון העירוני לכינוס זה, כפי שדווח ב"כיכר השבת", נדחתה לאחרונה על הסף.

כזכור, בעקבות ההודעה על קיום כנס זה, בו נאמו חשובי הרבנים בציבור הליטאי, הגיש עורך הדין יוסי חביליו עתירה לבית המשפט נגד עיריית ירושלים ונגד חברת 'אריאל' העירונית, שאפשרו קיומו של אירוע זה בנכס עירוני זה משום ש"מדובר בכנס שעניינו מניעת שילוב נשים חרדיות בלימודים אקדמיים".

טיעון נוסף של העו"ד היה, ש"הליך אישור המימון של הכנס והגדרתו כאירוע עירוני היה שלא כדין - כי תוכן הנאומים בכנס לא היה התוכן שהוצג לפני הוועדה למסירת עבודות אלא תוכן אחר, שכלל גם נאומים שלא עסקו בתוכן הקשור לחג החנוכה אלא לשאלת שילובן של תלמידות הנמנות על הקהילה החרדית במסגרות ללימודים אקדמיים".

דבריהם של גדולי ישראל בכנס ההיסטורי המדובר (הפקה: מ. קוסובר)

העירייה תקפה בתגובתה לבית המשפט את העתירה על "גישתה הפטרנליסטית כלפי הציבור החרדי, ועל ניסיונה להתערב בתכנים אשר רלוונטיים לציבור זה בדרך של עצירת מימון עירוני, במטרה למנוע מהציבור החרדי להשתתף באירועי דת, חינוך ותרבות על פי אמונותיו, וזאת בניגוד לחופש הביטוי, ומתוך זלזול גמרו באורחות חייו של הציבור החרדי".

לאחרונה כאמור, כך נודע ל"כיכר השבת", פסק בנושא שופט בית משפט השלום בעיר, ודחה על הסף את עתירתו של חביליו. לדבריו, "גם אם ניתן היה לצפות כי מקום בו העירייה מארגנת אירוע היא תוכל לספק לוועדה למסירת עבודות מידע רחב יותר, לא מצאתי כי יש בכך כדי להביא להתערבות בהחלטה או לביטולה בדיעבד".

חלק מפסק הדין (סריקה)
חלק מפסק הדין (סריקה)

"מבחינה זו", כתב השופט, "אין תשתית עובדתית מספקת לקבל את טענות העותר לפיהן בעת קבלת ההחלטה היה מדובר ב'פיקציה' או באחיזת עיניים, וכי ההחלטה שהתקבלה הייתה חלק מקנוניה לערוך אירוע אחר".

עוד כתב השופט ארנון דראל, כי "בין רשימת הנושאים כלולה גם התייחסות למורשת בנות יעקב ול'בית יעקב לכו ונלכה', ואולם לא ניתן ללמוד מכך כי תכנים אלה חורגים מגדר פעילות תרבותית חינוכית או כי הם בגדר עיסוק בדת ומצפון" - ודחה בשל כך את העתירה האנטי-חרדית.