הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יעקב וכטל, מזהיר את הציבור מפני שימוש במוצר מסוג מברשת שיער חשמלית Fast hair straightener דגם HQT-906, העלול לסכן את בריאותו.

בבדיקות שערך הממונה על התקינה, באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו, "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים", ועלול לסכן את המשתמשים בו, לרבות סכנת התחשמלות. נוכח תוצאות הבדיקה, מפרסם היום הממונה, הודעה לציבור על סכנת השימוש במוצר, ובמקביל ננקטו אמצעים מינהליים כנגד המשווק.

המוצר הוצע למכירה במגוון אתרי אינטרנט ונרכש ע"י הממונה על התקינה, לשם בדיקתו, באחד מהם. עם זאת, מדגיש הממונה על התקינה כי יתכן ומוצר זה נמכר גם בשמות מסחריים אחרים, ולכן טרם ביצוע הרכישה, יש לוודא כי למוצר הנרכש יש אישור התאמה לתקן הישראלי.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מדגיש כי חלה חובה, על פי חוק התקנים, על כל יצרן/יבואן/משווק/ספק לעמוד בהוראות התקן הרשמי על כל מוצר המחויב בכך. מינהל התקינה מבצע בדיקות שוטפות ויזומות על מוצרים עליהם חל תקן רשמי. מי שאינו עומד בהוראות התקן הרשמי צפוי לסנקציות, הן במישור המנהלי והן במישור הפלילי.