logo
בפתח החודש שכולו אור, מתחברים לנקודת האמת הפנימית ולומדים על האחריות שלנו לקום ולפעול, לחסן ולהתחסן. הרבנית חדוה לוריא על התפרצות מחלת החצבת, על השתדלות ועל ידיעת האמונה- בחירה חופשית עם אמונה שהכל מאת ה'. איך למדים מחיסון החצבת על הערבות ההדדית של עם ישראל וגם למה זכה היהודי שאכל עלים בשמחה?
ממצאים חדשים: חברויות מונעות חולי, זקנה ומחלותחדשות מחקרים - מאמע

חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה הוכיחו את מה שהתודעה הנשית ידעה כבר מזמן: חברות בין נשים משמשת כתרופה לכל

חצבת: כל התשובות לשאלות שרציתם לשאול ולא היה לכם את מיבריאות - מאמע

בעקבות התפשטות מגיפת החצבת, גילי בן נעים, אחות ממחלקת פגים ומנהלת הבלוג "פגפגון", משתפת אותנו

logo