logo
נשות הכותל
תפילת ראש חודש אב בכותל המערבי לצידן של 'נשות הכותל' חוויה נצרבת, כי המקום הקדוש ביותר שחרב כאילו חרב בימינו ממש * ללי שרלין התפללה הבוקר לצידן של נשות הכותל וחזרה עם רשמים כואבים ותחושה צורבת של חורבן - צפו
תיעוד נרחב: מראות כנס 'אישה בריאה 2018'בריאות - מאמע

מאו נשים השתתפו הערב בכנס מרשים במיוחד מבית 'מאמע': "אישה בריאה 2018", שנערך במלון וולדורף

הגב' מירי ארנטל: פעולה קטנה בהתמדה מחוללת שינוי גדולבריאות - מאמע

לפעמים דווקא הדברים הקלים, הפשוטים והזמינים אלו שלא הערכנו או חשבנו כי הם יכולים לסייע עבורנו, יכולים

logo