אאא

בישראל חיים היום כ-240 אלף ניצולי שואה, אולם עד 2025 יקטן מספרם ל-47 אלף בלבד. כבר ב-2015 יהיו כשני שליש מהם בני 80 ויותר. סקר שנערך לקראת יום השואה 2009: חלק גדול מהניצולים בודדים וזקוקים לסיוע כספי וסיעודי

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה חיים בישראל כ-240 אלף ניצולי שואה. ממחקר שבוצע עבור הקרן לרווחת ניצולי השואה עולה כי בשנת 2015 צפויים לחיות בישראל כ-144 אלף ניצולים וב-2025 צפוי מספרם לעמוד על כ-47 אלף בלבד.

באופן טבעי הולך גילם של הניצולים החיים בישראל ועולה בהדרגה. בסוף שנת 2008 היו כ-7% מהניצולים מתחת לגיל 70 לעומת 45% שגילם 80 ומעלה. בשנת 2015 צפויים כ-66% מהניצולים להיות בני 80 או יותר.

הגידול המתמיד בקהילת הקשישים בישראל צפוי להגדיל את היקף הצרכים של הקשישים הניצולים, שרובם חיים בקהילה ומיעוטם במוסדות.

כ-108 אלף מהם זוכים לקצבה חודשית. מדובר בניצולים הזוכים לרנטה חודשית מגרמניה או ממדינות אחרות, פיצויים מוועידת התביעות, או שזוכים לתגמולים אחרים.

במסגרת המחקר נערכה בדיקה של הרגלי הצריכה של ניצולים המקבלים סיוע מהקרן לרווחת הניצולים. מדובר בקרן המגישה עזרה לקשישים התלויים לחלוטין בזולת לביצוע פעולות יומיומיות. מהנתונים עולה כי 8% מהניצולים זכאים לתוספת גמלת סיעוד מהקרן בנוסף לזו שהם מקבלים מביטוח לאומי. מספר זה צפוי לעלות ל-14% בשנת 2015 ול-25% מהניצולים בשנת 2025.

כ-20% מהניצולים המקבלים סיוע מהקרן סובלים מקור בימות החורף וממחסור בציוד לחימום. כרבע מהניצולים טוענים כי יש להם מספיק מזון אבל לא תמיד מהסוג שהם רוצים. כ-5% מהניצולים דיווחו כי הם סובלים ממחסור במזון.

עוד מצא המחקר כי כמחצית מהקשישים המקבלים סיוע מהקרן זקוקים סיוע כספי וכ-30% זקוקים למטפלת או תוספת שעות מטפלת. 40% מהניצולים מספרים על בדידות ואחוז דומה מתקשה לצאת מביתו. מרבית הניצולים דיווחו כי תדירות יציאתם לפעילויות חברתיות או בילויים - נמוכה.

"בשל ההזדקנות, צרכי ניצולי השואה הנזקקים יילכו ויגדלו עד שנת 2015", אמר יו"ר הקרן לרווחת נפגעי השואה, זאב פקטור. "המודעות לצרכי הניצולים גדלה אמנם משמעותית בשנתיים האחרונות והצלחנו להעלות את היקף הסיוע ביותר מ-100%, אך מתפקידנו לוודא שהמודעות תתורגם לאמצעים שיאפשרו מתן סיוע לכל הניצולים הנזקקים".