אאא

בחסידות בעלזא מבקשים לעודד ולהמריץ את השדכנים לעסוק במלאכת השידוכים לאלטער'ס הרווקים והרווקות מעל גיל 20 שעדיין לא מצאו את זיווגם.

בעקבות כך יצאו במיזם מקורי לפיו בנוסף לדמי השדכנות שישלמו לשדכן הורי שני הצדדים של הבחור או הבחורה המבוגרים הרי שהמוסדות יעניקו בנוסף מענק מיוחד של 1000 דולר.

במודעה, עליה חתומים העסקנים הרה"ח ר' אליעזר וינד ור' הרשל פרקש, המנהלים את מרכז מוסדות בעלזא, נכתב "לכלל הורי אנ"ש והעוסקים במלאכת השדכנות" כי "מתוך דאגה ואחריות לכל תלמיד ותלמידה במוסדותינו הקדושים, הן בארץ הקודש והן בחוץ לארץ, עלה בידינו להשיג תרומה לזמן קצוב מנדיב החפץ בעילום שמו, עבור מענק נכבד בסך 1,000 דולר, לכל מי שיצליח להביא לכדי גמר למזל טוב שידוך עבור בחור או נערה מאנ"ש מעל גיל עשרים בחצי השנה הקרובה".

לדברי אחד העסקנים מתברר כי השדכנים מעדיפים לעסוק בשידוכים בגילאים הצעירים הנחשבים לקלים יותר ופחות במבוגרים שהגיעו לפרקם ועל כן נועד התמריץ לגרום לשדכנים לעסוק גם באותם שממתינים לזיווגם.

העסקנים יוצאים בקריאה לכל אחד ואחד לעסוק בגמילות חסד זו לפעול ולהפעיל עבור אלו שקשה עליהם זיווגם להקל מעליהם ומעל הוריהם את מועקתם ולהיות שותפים בהקמת בתים נאמנים בישראל.