אאא

חשיפת "כיכר השבת": כפי שנחשף לראשונה, גאב"ד 'העדה החרדית' בימי קום המדינה, הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי, חתם על הסכם מול שלטונות הצבא לפיו רק בני ישיבות ישוחררו משירות צבאי ותועבר ביקורת קפדנית על כך, וכן שראשי הישיבות לא יסלקו תלמידים שיתגייסו לצבא בהתנדבות.

בביטאון 'העדה' נטען השבוע כי מדובר בזיוף, זאת על פי כרוזים שפורסמו באותם ימים בשם הנהלת העדה החרדית הקוראים לבני הישיבות שלא להתגייס. אך כעת חושף "כיכר השבת" פרק נוסף בהתנהלות הגאב"ד סביב הסכם היסטורי זה.

   חשיפת 'כיכר השבת':

מתברר כי כרוזים אלו נגד הגיוס, שפורסמו על ידי עסקנים ב'עדה' שדעתם לא הייתה נוחה מההסכם אליו הגיע הגאב''ד, אכן כמעט והביאו בזמנו לביטול ההסכם הפוטר בני ישיבות משירות צבאי, לאחר שהשלטונות כעסו על פרסומם, מאחר והם סותרים את ההסכם שנוסח על ידי הרבנים והוסכם על שלטונות הצבא, בו כאמור הוסכם על 'הוראת שעה' של סיוע בני הישיבות בביצורים.

גורמים שלטוניים אף שיגרו הודעה לרבנים החותמים, כי ההסכם מושהה עד ל'גילוי דעת' פומבי שייצא מאיתם אל הציבור הרחב, בו הם יקראו להתנדבות ולהתגייסות כוללת להגנת העם.

בעקבות כך, "נכנע" הגאב"ד מהרי"צ דושינסקי ופרסם אכן קריאה מיוחדת לציבור להתגייס לפעולות הביצורים, תוך שהוא מגביל את העבודה לימי חול בלבד. קריאתו זו אף סוקרה למחרת בעיתון 'היומן' (בתאריך ח' באייר תש"ח) שיצא לאור בירושלים באותם ימים.

הפרסום ''להשתתף בעבודת הביצורים'' בשמו של הגאב''ד זצוק''ל (סריקה)
הפרסום "להשתתף בעבודת הביצורים" בשמו של הגאב"ד זצוק"ל (סריקה)

עיתון זה יצא לאור על ידי חוגים באגודת ישראל שהיו מזוהים עם הגאב"ד מהרי"צ דושינסקי, שאף היה מכוון דרכו של העיתון. תחת הכותרת "לעבודת הביצורים" דיווח העיתון כי "מרן הגרי"צ דושינסקי שליט"א פרסם קריאה להשתתף בעבודת הבצורים בימי החול שחשובה מאוד בשעת חירום זו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

להלן נוסח המכתב של שלטונות המפקד לשירות העם בירושלים: "ז' אייר תש"ח. אל ועד הישיבות מפעל התורה ולתשומת לב כב' הרבנים הראשיים לא"י, מרכז אגודת ישראל. הנידון: גיוס בני ישיבות. בהמשך למשא ומתן בענין גיוס בני הישיבות הננו מתכבדים להודיעכם: א. מרכז המפקד לשירות העם בירושלים ניהל את המו"מ עם ראשי הישיבות ועם המוסדות התורניים מתוך רצון כנה לשמור על שלמות הישיבות ועל אפשרות המשכתם של הלימודים בהן, ועם זה מתוך הנחה מוקדמת כי אין איש בישוב פטור בשעה זו מחובת השתתפות פעילה בהגנת המדינה העברית וירושלים העברית".

"ב. בהתחשב בדעתם של הרבנים הראשיים וראשי הישיבות ומתוך רצון למנוע חילוקי דעות רציניים בשעה זו, מסכים מרכז המפקד לשירות העם להצעת ההסכם שנוסחה ונחתמה ע"י כב' הרבנים הראשיים, וע"י ראשי הישיבות ושהעתקה המאושר בר"ת על ידינו מצורף בזה, ומצהיר כי כל המוסדות המוסמכים ישמרו בקפדנות על סעיפי ההסכם הנ"ל. ג. על תנאי ההתייצבות והאימונים של תלמידי הישיבות יבואו נצידי מרכז המפקד בדברים עם נציגי הישיבות".

"ד. הואיל והכרוזים שנתפרסמו ע"י כמה רבנים וגדולי תורה בירושלים בענין זה עלולים היו להזיק לרוח ההתנדבות של הצבור הירושלמי, הננו מבקשים מאת כב' הרבנים החתומים על ההסכם לפרסם גילוי דעת אל הציבור בקריאה להתנדבות ולהתגייסות כוללת להגנת העם בשעה חמורה זו. ה. הסכם זה ייכנס בתקפו בשעה שימסר לידינו טופס חתום בידי כב' הרבנים הראשיים שהסכימו לתכנו". על המכתב חתמו שלושה מראשי המרכז למפקד העם בירושלים.

מכתב האיום של 'מפקדת העם' אל הרבנים (סריקה)
מכתב האיום של 'מפקדת העם' אל הרבנים (סריקה)

יצויין, כי אף שבימים אלו מתכחשים בעדה החרדית לפועלו של מהרי"צ דושינסקי להסדרת מעמדם של בני הישיבות תוך הגעה להבנות עם השלטונות, הרי שבגליון "דבר ההתאחדות" של חסידות דושינסקי הדבר אומת כבר בשנת תש"ל, והובהרה עמדתו כפי שהעיד תחילה הרב שלזינגר כי הרב דושינסקי חתם על ההסכם בשל חששו לגורל בני הישיבות, למרות ההתגמשות שהיה צריך לגלות מול השלטונות - כפי שמתברר באופן מוחלט בידיעה זו.