אאא

בשורה חשובה: תלמידים הלומדים במוסדות המוכרים כחינוך מיוחד לא יצטרכו להגיע ללשכות הגיוס כדי להגיש את טפסי הדיחוי ויסתפקו בהגשת הטפסים ל'ועד הישיבות' שיטפל בהם מול הצבא.

עד היום, תלמידים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד, התבקשו להגיע בעצמם ללשכות הגיוס על מנת להסדיר את מעמדם כדחויי או פטורי שירות, כשדבר זה כרוך במאמץ רב הן לתלמיד והן לבני משפחתו.

בימים האחרונים קיבלו הנציגים הממונים של ועד הישיבות באותם הישיבות והמסגרות, הודעה מיוחדת כי לאחר מאמץ ושתדלנות רבה נמצא לפיו התלמידים יגישו באופן מרוכז את כל המסמכים הנצרכים ל'ועד הישיבות' שיטפל בכך מול הלשכות אליהם משתייכים התלמידים.

בכך תמנע מכמות גדולה של תלמידים בחינוך המיוחד הנסיעה אל לשכות הגיוס לצורך הגשת הטפסים.

המאמצים להשגת הפתרון הזה החלו לאחר שמספר תלמידים מהמסגרות הללו, לא עשו את המתבקש ובעקבות כך הסתבכו ונעצרו. כעת, הפתרון החדש, ימנע את עוגמת הנפש והטלטול עבורם.

בתוך כך ל"כיכר השבת" נודע כי לאחר שנים רבות בהם שכנו משרדי "מרכז התורה ועד הישיבות בא"י" בשכונת גאולה, צפוי המשרד להעתיק את מקומו למקום גדול ומרווח יותר במרכז העיר.