אאא

גדולי ראשי הישיבות חברי 'ועד הישיבות' התכנסו בצהריים (ראשון) במעונו של חבר נשיאות הוועד, נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן.

בכינוס השתתפו ראשי הישיבות, הגאונים רבי משה יהודה שלזינגר ראש ישיבת קול תורה וחבר מועצת גדולי התורה, רבי שמואל רוזנגרטן ראש ישיבת בעלזא, רבי אברהם סאלים ראש ישיבת מאור התורה, רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל, רבי ראובן אלבז ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, רבי ישראל מאיר וייס ראש ישיבת נחלת הלויים, רבי מסעוד בן שמעון ראש ישיבת אור אליצור, רבי שאול אלתר ראש ישיבת שפת אמת גור, רבי ברוך סולובייציק ראש ישיבת תורת זאב, רבי משה ברזובסקי ר"י סלונים. כמו כן השתתף בכינוס יו"ר ועד הישיבות הגאון רבי חיים אהרן קויפמן.

הכינוס שנערך כאמור במעונו של הגר"ש כהן, והתקיים בצל אישורם של התקנות הנלוות לחוק המסדיר את דיחויים של בני הישיבות שתורתם אומנותם, כשמכוחן בין היתר ניתן לפעול להכרה של רשויות הצבא בישיבות חדשות וכוללים שנפתחו משך כל התקופה מאז פג תוקפו של חוק טל, דנו ראשי הישיבות על כלל העניינים הנוגעים להתנהלות עולם הישיבות מול גורמי ורשויות הצבא.

במרכז הכינוס הביעו ראשי הישיבות את הוקרתם לפעילות הנהלת ועד הישיבות בראשות הגאון רבי חיים אהרן קויפמן, ולפעילותם הכבירה של הנציגות החרדית בכנסת בנושא, ולעמידתם האיתנה על כל הפרטים כדרישת ראשי ועד הישיבות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כמו כן עוררו על ההקפדה הנדרשת מכלל בני הישיבות במילוי אחר הכללים הידועים כפי שהיו כל השנים, והביעו את סיפוקם נוכח העובדה הגלויה אשר כל מי שנוהג כפי ההסדרים המקובלים, יכול להמשיך לשקוד על תלמודו באין מפריע, והתריעו מגורמים בלתי מוסמכים המציגים עצמם כפועלים בנושא, ואשר נוהגים בחוסר אחריות בהתנהלותם שגרמה למכשולים, ובפרסומיהם השקריים מטילים דופי בועד הישיבות.

בין הנושאים שנסקרו גם כן היה עניינם של בעלי התשובה שכידוע סידורם כרוך בפעילות מתמשכת ובהיערכות שונה, כאשר ראש המדברים בנושא זה היה ראש ישיבת אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז.

במקביל עלו מספר נושאים העומדים על שולחנם של ראשי ועד הישיבות בעת הזו הנוגעים לעולם הישיבות, כשבסיום ההתכנסות בירכו מרנן ראשי הישיבות את רבבות בני הישיבות והאברכים העומדים להתחיל את זמן האלול הבעל"ט שיזכו לראות ברכה בעמלם.