קשה, כי אז אתה מוכר לעצמך תאוריה של 'אין סתירה' -למפגינים אסור להתפרע, כך גם לשוטרים. ועל שניהם לתת את הדין. זה לא באמת עובד. שניהם לא יתנו את הדין. ושניהם עושים את מה שהם מאמינים שצריך לעשות. והחרדי הפשוט נקרע ביניהם.

אבל מי אני שאתלונן. עברתי בשבת בלילה במאה שערים (משם יוצאים מרבית ההפגנות) וראיתי גרפיטי 'שטיינמן עמלק'. (ע"ל) לא פחות.

עמלק הוא סמל הרוע ביהדות. אם כל חטאת.

הרה"ג שטיינמן הוא יהודי צדיק, קדוש וטהור שלומד תורה כל חייו, כבר מעל מאה שנים בקדושה ובצניעות שאי אפשר לתאר. ממטולה עד אילת כמעט (!) אין חרדי שרעד קל לא עובר בגופו, כשהוא נזכר בהרה"ג שטיינמן או מזכיר את שמו.

והנה כי כן, במאה שערים, המעוז החרדי הכי 'אותנטי' רשום בחוצות רחוב שחור על גבי קירות 'שטיינמן עמלק' (ע"ל) ואין אחד שטרח אפילו למחוק את זה. אם היו מתיזים שם דמות אשה צנועה, הוא היה נמחק אחרי אלפית השניה.

אנד דיס, התועבה הזאת, רשומה שם כמה פעמים בכל מטר מרובע. לא מאתמול לא רק היום. כל יום.

קשה להיות חרדי. קשה עוד יותר להיות הרה"ג שטיינמן. כל עוד הוא לא מפסיק, מי אני - גם אני נשאר חרדי.

]]>