אאא

חברת הנדל"ן האמריקאית נובל אסטסט בבעלותם של יואל ושנדי שוורץ, חסידי סאטמר מניו יורק השלימה אתמול הנפקת אג"ח בבורסה, מדובר בחברה שלישית בבעלותם של חסידי סאטמר המונפקת בבורסה בישראל וחברת נדל"ן אמריקאית ה-27 המונפקת בישראל.

החברה הפועלת בשוק הדיור בברוקלין, הנפיקה סדרת אג"ח ראשונה - ללא שעבודים - עם דירוג בינוני של טריפל B פלוס בשלב המכרז למשקיעים נרשמו ביקושים של 404 מיליון שקל ובשל כך הגדילה החברה את היקף הגיוס הסופי ל-360 מיליון שקל, לעומת תכנית ראשונית לגייס כ-300 מיליון שקל.

בהנפקת החברה בבעלות החסיד מארה"ב השתתפו ארבע מחמשת חברות הביטוח הגדולות בשוק, וכמה בתי השקעות גדולים.

ההנפקה של החברה הובלה על ידי היועצים הפיננסים רפי ליפא וגל עמית, בעליה של חברת הייעוץ ויקטורי קונסולטינג. והחיתום נעשה על ידי חברת אי.בי.אי.