אאא

שר האוצר משה כחלון חתם על צו לייבוא 560 טון דבש מכל העולם בפטור מתשלום מכס לקראת ראש השנה. הצו נדרש לאור הערכות למחסור צפוי בדבש בשוק המקומי לקראת ראש השנה, והוא יחול כהוראת שעה עד לסוף שנת 2017.

הצו קובע כי תפתחנה שתי מכסות פטורות ממכס לייבוא דבש. הראשונה בכמות של 400 טון, לאריזות גדולות של מעל 50 ק"ג עבור התעשייה. כאשר ללא המכסה הפטורה עומד המכס על 10.6 לק"ג

המכסה השנייה דנה בכמות של 160 טון לאריזות של עד 1.5 ק"ג. המכס על אריזות דבש ללא מכסה פטורה עומד על 16.33 שקל לק"ג. הצו, שהוכן על ידי רשות המסים בתיאום עם משרד החקלאות, יכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות.