אאא

ביטולו של חוק הגיוס, לשמירת הפטור של תלמידי הישיבות העוסקים בתורה מגיוס לצה"ל על-ידי בג"ץ גרם לרגשות של כאב וזעם אצל ציבור בני התורה בארץ ובתפוצות ובעקבות כך יצאו תגובות קשות על ידי השרים וחברי הכנסת החרדים כמו גם הבטאונים הרשמיים שמחו על הפגיעה הקשה בעולם התורה והישיבות.

גם מרנן ורבנן גדולי ישראל הביעו את כאבם על המתרחש ורדיפת לומדי התורה בארץ ישראל.

בשעות הצהריים (רביעי) הגיע יו"ר ועד הישיבות הגאון רבי חיים אהרן קאופמן להתייעצות במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בסוגיה.

הרב קאופמן סיפר למרן על ביטול חוק הגיוס וציין כי נציגי הציבור שלוחא דרבנן עבדו כמעט שנתיים על ניסוח החוק שבית המשפט ביטל.

מרן הגר"ח קנייבסקי הביע את צערו וכאבו ואמר "הכל מן השמים". לאחר מכן הוסיף "ה' יעזור שלא נצטרך אליהם".

אמש, בתגובה לביטול החוק, אמרו ב'ועד הישיבות' כי "הישיבות הקדושות הינם נשמת אפו ומאור עיניו של עם ישראל וסוד קיומו, מימות אבותינו אברהם יצחק ויעקב ובמשך כל שנות גלותו לא פסקה ישיבה מעם ישראל ועל אחת כמה וכמה בארץ הקודש. לימוד התורה בהיכלי הישיבות והכוללים בלא שום עיסוק אחר, הינו הערובה היחידה לקיום היהדות והבטחת דור העתיד. הישיבות הקדושות בארץ ישראל המאוגדות תחת 'מרכז התורה - ועד הישיבות באר"י' שהוקם ע"י גדולי הדור לפני כ75 שנה מתוך הריסות ישיבות אירופה, ימשיכו לקיים בדבקות את משימתם לקיום הישיבות הקדושות והכוללים התפתחותם ופריחתם ללא ויתור כל שהוא על אף אחד מהחוסים בצילם.

"מתוך כך חרדים מרנן ורבנן ראשי הישיבות שליט"א נשיאי וחברי 'מרכז התורה - ועד הישיבות בא"י' לנוכח הנסיונות החוזרים ונשנים לפגוע בישיבות הקדושות שהן הם זכות קיומו של העם בארה"ק.

"סמוכים ובטוחים הננו בקיום ההבטחה האלוקית כי לא תשכח מפי זרעו ומייחלים כי הקב"ה ירעיף רוח טהרה ומלאה הארץ דעה את ה'. אנו נמשיך ונעמוד במלא התוקף על משמר עולם התורה והישיבות הק' בהכוונתם של מרנן ורבנן שליט"א, ובסייעתא דשמיא נזכה לראות בריבויה של תורה בישראל. מביעים אנו בזאת את תקוותנו כי דוקא בימי הסליחות והרחמים יכירו הכל את האמת הבלתי מתפשרת כי אין לנו שיור רק התורה הזאת בצורתה מדור דור, ואך מכוחה היא זכות הקיום של כלל ישראל".