אאא

עו"ד עמית חדד, ממשרדו של עו"ד יעקב וינרוט, ידוע כאחד מפרקליטי הצמרת הבכירים בישראל אולם נדמה כי דבר לא הכין אותו לסיפור המוזר שהתרחש בהיכל בית המשפט.

עו"ד חדד שהופיע בפני השופט יצחק כהן ביקש דחייה בדיון זאת בשל העובדה המשמחת כי באותו תאריך יתקיים טקס פדיון הבן לבנו.

השופט יצחק כהן נכנס להתפלפלות תורנית תוך שהוא מציע רעיון מקורי כשהוא מציין כי בהנחה שבנו של עו"ד עמית חדד נולד בלידה רגילה כי אז חייב הוא על פי מצוות הדת במצוות פדיון הבן, מצווה שלא כל אחד זוכה לקיימה.

"הואיל ואת המצווה יש לקיים במועד שקבעה התורה ומכיוון שאני כהן מוכן אני לפדות את בנו של עו"ד חדד ביום הדיון ובכך לאפשר לו את קיום המצווה החשובה בלא צורך לדחות את המשפט", הוסיף השופט כהן בהתפלפלות.

השופט מייד מציין כי נראה הדבר לצערו שאינו מעשי ומוסיף בסוגריים - "מה עוד שתמיד קיים החשש שאבי היילוד ישיב לכהן שאינו מבקש את הבן בחזרה ואז הכהן "נתקע" עם היילוד והוא זה שצריך לשלם לאבי היילוד כדי שיקבל אותו חזרה".

בעקובת כך, החליט השופט כהן בסיום ההתפלפלות לדחות את מועד הדיון.