אאא

על רקע ביטולם של שורת חוקים על ידי בית המשפט העליון, שרי הבית היהודי נפתלי בנט ואיילת שקד, הודיעו הערב (חמישי) כי גיבשו תכנית משפטית שמטרתה "להשיב את האיזון בין שלוש הרשויות בישראל". בבית היהודי הסבירו כי הפסיקות של ביהמ"ש העליון "הפרו את הסטטוס קוו שהתקיים לאורך שנים בין הרשויות המחוקקת והמבצעת לרשות השופטת".

"לפני כחודש קבע בית המשפט כי נתונה לו הסמכות לפסול דברי חקיקה שהכנסת אישרה אך ורק בשל איכות הדיון" נאמר בהודעת השרים בנט ושקד, "בפסק הדין שניתן זמן קצר לאחר מכן רמז בית המשפט כי ניתן להתעלם מסעיף שמירת הדינים המופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו - המשריין את דברי החקיקה שעיצבו את דמותה היהודית של ישראל כגון חוק השבות".

"לא עברו יותר ממספר ימים ופסק הדין שניתן בעניין התקציב הדו-שנתי הודיע על פסילתו, באופן חסר תקדים, של סעיף המופיע בחוק יסוד. לאור אירועים אלו ועוד גיבשו השרים שקד ובנט תכנית משפטית להשלמת חוקה ישראלית שתביא להסדרת היחסים בין הרשויות ותסייע בידי הממשלה להוציא לפועל את מדיניותה".

בתכנית החדשה של בנט ושקד, הם מציעים לסיים את העברת חוק הלאום, "אשר יהווה את פרק העקרונות בחוקה והוא כבר בעיצומו של הליך החקיקה, וחוק יסוד "החקיקה", אשר ישלים את הפרק המשטרי החסר בחוקה הישראלית ויצטרף לחוקי היסוד: הכנסת, הממשלה והשפיטה".

בנט ושקד מסבירים כי "חוק יסוד החקיקה החדש יכלול בתוכו פסקת התגברות המסדירה מצבים בהם בית המשפט פסל חוק והכנסת שבה ומחוקקת אותו בתנאים מסויימים. סעיפים נוספים בחוק יסוד החקיקה ייקבעו את הדרך המיוחדת בה יש לחוקק חוקי יסוד ואת העובדה כי אלה אינם נתונים לביקורת שיפוטית כפי שמקובל ברוב מדינות העולם".

בנט ושקד הגדירו את יישום התכנית כ"יעד מרכזי לממשלה הנוכחית במושב הקרוב", וצפויים להציג אותה במלואה כבר בישיבת ראשי המפלגות הקרובה.

השר בנט אמר הערב כי "בתקופה האחרונה בג"צ פסל חוקי כנסת והחלטות ממשלה כמו המתווה להוצאת המסתננים, חוק התקציב ושלילת תושבות של אנשי חמאס. מצב חדש זה, בו ביטול חוקים הפך לדבר שבשיגרה, ייאלץ אותנו, המחוקקים שנבחרנו על ידי הציבור, לפעול להשיב את האיזון הראוי בין הרשויות. ואת זאת אנו עושים היום".

השרה שקד מסרה הערב: "חוק יסוד החקיקה יגדיר בצורה ברורה את גבולות הביקורת השיפוטית, את הליך החקיקה וחקיקת חוקי יסוד ואת הדיאלוג בין בית המשפט והכנסת. החוק צריך להתגבש בהסכמה ציבורית רחבה ככל שניתן".