אאא

שר החקלאות, אורי אריאל, החליט להפוך את גידול הקנביס הרפואי בישראל לענף חקלאי. משמעות המהלך הינה כי החקלאים שיגדלו קנביס לצורכי רפואה (קנביס רפואי) יזכו לתמיכה, מענקים, הקצאות מים והדרכה בגידול ממשרד החקלאות. הקנאביס שיוכר כענף חקלאי הינו ברמת איכות רפואי Medical Grade Cannabis. 

לצד ההחלטה שתביא לשדרוג הענף, שר החקלאות הורה למדען הראשי במשרד החקלאות ולמנהל מינהל המחקר החקלאי (וולקני) להמשיך בשיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח החקלאי, לקידום המחקר החקלאי הבסיסי והיישומי בתחום קנאביס רפואי.

על פי תחשיבי המשרד עלות הקמה של חוות קנביס עומד על כ- 1.5 מיליון ₪ לדונם, והתשואה לגידול קנביס רווחית רק כאשר יהיו בבעלות המגדל מ-4 דונם ומעלה, ונאמדת בכ-380 אלף ₪ לדונם.