אאא
 ריקוד הילדים עם הרב מנחם שוורץ וראש העיר איציק ברוורמן