אאא

מאסרו של העסקן החרדי, תושב ישראל, אהרון גולדברג, השוהה בכלא בארה"ב זאת לאחר שנחשד באיומים בחטיפה על סרבן גט גורם לדאגה רבה בקרב ידידיו ובני משפחתו.

גולדברג, הנמנה על חסידות לעלוב, ידוע כמי שפועל רבות בגישור וסיוע במקרי גיטין ובעיות שלום בית מסובכות, בארץ ובחו"ל, נעצר על ידי השלטונות הפדרליים לאחר שנחשד כמי שעומד מאחורי תיכנון חטיפה ואיומים ברצח של סרבן הגט מהסרי תושב מונורו שבניו יורק.

בימים אלו נחלצים בני משפחתו וחבריו של גולדברג לסייע לו במאבק המשפטי בתקווה שיומתק עונשו ומבקשים מהציבור לשלוח מכתבים על דמותו החיובית ופועליו למען הכלל.

כזכור, בעבר ארגנו בחסידות לעלוב בהוראת הרבי משלוח של מכתבי חיזוק למענו על מנת לעודדו בעת שהותו בכלא.

תחת הכותרת "פדיון שבויים" נכתב במנשר שמופץ בקרב אוהדיו של גולדברג וחסידי לעלוב: "זה כבר למעלה מארבעה עשר חודשים שאחינו ובשרינו הרה"ח ר' אהרן בן יענטא יהודית נאנק מאחורי סריג ובריח בכלא בארה"ב בעסקו בצרכי ציבור ובימים אלו נערכים לקראת גזר דינו שיצא במהרה מאפילה לאורה.

"היות ובס"ד הגיעו להסדר לקצר מאסרו ולהקל עונשו והעורך דין אומר שזקוקים מאוד ויהא בזה סיוע ותועלת גדולה שכל ידידיו ומכריו ישלחו מכתבים שיכלול את שני נושאים אלו:

"1. עדות אופי חיובי, על אישיותו ודמותו החיובית, וכמה שנעזרו ע"י בעזרה וייעוץ בעין יפה ורוח נדיבה, על עסקנות ותמיכה בכל המישורים, וכו'. 2. שרבים צריכים לו, כמה שאנשים זקוקים לעזרה שלו בהכוונה וייעוץ בכל הנושאים, כמה הוא חסר לקהילה בעסקנות בצרכי ציבור, ובפרט מסירותו לנשברי לב ונדכאי רוח, וכו'".

כותבי המנשר מציינים כי גם נשים יכולים לחתום וכי צריכים שיגיעו לכל הפחות 100 מכתבים.

"תדלה העט ותכלה היריעה מלתאר סאת היסורים והמכאובים ברוח ונפש שעוברים עליו כאשר כאבו נעכר מאוד ועיניו כלות ומצפה לישועה ורחמים", נכתב בסיום המנשר, "ובימים אלו כאשר גזר דינו עומדת על כף המאזניים ובהשתדלותינו להכריעו ולחרוץ גורלו לישועה ולברכה, הננו בזאת בקריאה נרגשת לכל קהלא קדישא הדין לסייע בעדו ולשלוח מכתבים וזכות מצווה רבה תגן בעדכם באלף המגן להתברך ממקור הברכות בכל מילי דמיטב".