אאא

נשים בזבניות יותר, זהו נתון נכון ומדויק שלא ניתן להפרכה, אך זה שנשים מנהלות טוב יותר את העניינים הכספיים, וגברים נכנסים יותר לחובות כבר נקבע לפני כמה שנים בסקר בינלאומי מדגמי. הסקר בדק את כישורי הניהול הפיננסי של נשים מ-12 מדינות בעולם ושאל את הגברים שהשתתפו בסקר בדיוק את אותם שאלות שנשאלו קבוצת הנשים.

72 אחוז מהנשאלים בסקר השיבו כי נשים אחראיות יותר בענייני ניהול כספים, ויותר מ- 40 אחוז מהנשים משתמשות בחלק מהכנסותיהן עבר תשלומי אשראי, 70 אחוז מהנשים ציינו כי שני כרטיסי אשראי גורמים ליצירת חובות, ולפי הסקר נקבע כי לנשים יש מודעות גבוהה יותר לנושא.

הנתון המעניין בסקר כי יותר מ-60 אחוז נשים העידו על עצמן כי הן אחראיות מאד בניהול הפיננסי שלהן, ואילו רק 40 אחוז מהגברים העידו על אחריותם בהקשר זה.

למרות זאת, יותר ממחצית מהנשים העידו על כך כי הן בזבזניות, והגברים הסכימו פה אחד עם נתון זה.