אאא

בעקבות המתקפות מצד תומכי "הפלג הירושלמי" כנגד הגר"י רוזן, ראש ישיבת אור ישראל, שיגר לפני תקופה הגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקא, מכתב חיזוק מיוחד בו הוא מחזק את פעולותיו של הגאון רבי יגאל רוזן על רקע המתקפה כנגדו.

"למעכ"ת מכובדי הנעלה איש חי ורב פעלים הגאון הגדול מה"ר יגאל רוזן שליט"א ראש ישיבת אור ישראל פ"ת, שוכט"ס" פותח הגר"ד לנדו את המכתב.

סריקה
סריקה
הגדלה

"מה מזעזע הדבר על לעמקה של נפש מה דעבדו אינשי דלא מעלי לרומעכ"ת, כל מי ששמע זאת, אם אינו ממעוותי הדעת זועזע ונחרד עמוקות מהמעשים המבישים הפראיים והבלתי אנושיים אשר פעלו כנגדו אנשים חסרי כל מעצור אנושי ויהדותי אלו".

"אבל כבר הי' כן לעולמים, לא אחת מי שפעל ועשה במסירות ובתושי' למען הכלל ולמען כבוד שמים "זכה" לקיתונות של שופכין מצד אנשים שלא היו יכולים לראות את הפעולות המבורכות המוצלחות והמועילות למען הכלל, והיו מתאמצים בחמת זעם ובכל מיני אמצעים פסולים ושפלים כנגד המזכה את הרבים ככל אך אשר יכלו".

"ומה אומר ומה אדבר, הרי זה אות (לרוב דאבונינו שכך הוא הדבר) עד כמה חשובות ונצרכות פעולותיו המבורכות של מעכ"ת למען עולם התורה ולכבוד שמים".

 הפרעה לשיעור של הגר"י רוזן על ידי תומכי הפלג (באדיבות המצלם)

"והננו מאחלים למעכ"ת ומבקשים שימשיך עוד ועוד בכל המעשים הנעלים החשובים והמועילים יחד עם הרבצת תורה ולימודה בישיבתו הרמה, ובל ישים לב לכל מיני מעשים פסולים ושפלים אלו, אשר תקותינו לפסיקתם במהרה, והאמת סופה לנצח" מסתיים מכתבו של הגר"ד לנדו.