אאא

פטירת זקן המשגיחים זצ"ל: שעה קלה לאחר פטירתו של זקן המשגיחים, הגאון רבי דב יפה זצ"ל, ביצעה אלמנתו מחווה מרגשת כלפי משפחתו של הרב שאירח בביתו את המשגיח בתקופת חולשתו.

בחודשים האחרונים שלפני האישפוז בבית החולים, שהה זקן המשגיחים זצ"ל בבית מקורבו הרב דנציגר, שסייע לו בחולשתו.

"הכרת הטוב של המשגיח למארח היתה ללא גבול ורבים למדו מכך כיצד בן תורה וירא שמיים חייב לנהוג בדרך תורנית ואנושית" מספרים המקורבים.

שעה קלה לאחר הפטירה, עודדה הרבנית הגב' רבקה יפה את רעייתו של הגבאי, ולמרות הצער הרב בו היתה שרויה, חיזקה אותה ואת משפחתה בדברי ניחומים.

"את לא צריכה להיות כל כך עצובה", אמרה הרבנית, והוסיפה כי בעלה הדגול נמצא בשמיים קרוב לה'. "כל הצדיקים חיכו לו בגן עדן".