אאא

לפני כמה שנים, נכנס למשרדי יהודי מבוגר עם בחורה ויאטנמית צעירה ואמר לי תכיר זו אשתי, כנראה שראה על פני חוסר שביעות רצון ואמר לי מיד "למה אתה נראה מאוכזב?" אמרתי לו "אני לא נכנס להיבט הדתי כרגע, אבל אם כבר שקאלת אגיד לך מההיבט האנושי, בחורה כזו צעירה יכלה להתחתן עם הנכד שלך" אמר לי היהודי "אספר לך באיזו השגחה פרטית פגשתי אותה ותבין שזה משמיים" הוא סיפר לי סיפור ארוך ומרתק איך הם נפגשו ממש בצורה מדהימה ואז שאל "נו מה אתה אומר?" אמרתי לו אני מאמין שזו ממש השגחה פרטית, אבל אני מאמין שהקב"ה הוביל את כל ההשגחה הפרטית הזו כדי שלא תתחתן איתה, בדיוק כמו שאני מאמין שהקב"ה ברא את החזיר כדי שלא נאכל אותו..."

פרשת תולדות מספרת על לידתם של יעקב ועשיו, חז"ל אומרים שכבר ברחם אימם היו שונים יעקב נמשך לבית מדרש ועשיו נמשך לבית עבודה זרה.

כשקוראים את זה מתעוררת שאלה איך יכול להיות שבנו של יצחק אבינו ימשך עוד לפני לידתו לעבודה זרה, כאשר גדל כבר אין זו שאלה כי לכל אדם יש בחירה חופשית אבל לפני הלידה למה שתהיה לו משיכה אל הרע?

הרמב"ם מסביר שבני האדם מחולקים לשניים ישנם אנשים שהם בטבעם חסידים שנמשכים אל הטוב ולכן עיקר עבודתם היא בעלייה תמידית בטוב וישנם אנשים שתפקידם לכבוש את יצרם ועבודתם התמידית היא להתגבר על הרע.

יעקב ועשיו סימלו את שתי הדרכים האלו, יעקב מצדו מבין שהרוחניות עיקר והגשמיות היא רק כלי עזר לרוחניות, עשיו לעומתו מרגיש שעיקר העבודה הא להתגבר על הרע ולכן הוא נמשך מלכתחילה לעבודה זרה כדי לתקן.

אלא שעשיו בהמשך חייו נשבה על ידי הרע במקום לתקן אותו ולכן היה עשיו הרשע.

יהי רצון שנזכה לעמוד באתגרים המיוחדים של כולנו ולהביט גאולה שלימה בקרוב ממש.