אאא

לראשונה יוצאים הבוקר (ו') ראשי הישיבות של הפלג הירושלמי במכתב קריאה לציבור - לעשות מנוי לעיתון הפלס. אם עד היום נשען הפלס על מכתבו של הגר"ש אויערבאך שכתב על עיתון הפלס כי הוא "מרבה כבוד שמים ועומד על משמר התורה והיהדות ואשר הוא יסודה וקיומה של תורה והרבה גופי תורה תלויים בו". הבוקר מבשר עיתון הפלס לקוראיו כי שורת ראשי ישיבות מביעים את תמיכתם המוצהרת בעיתון ופונים לתלמידיהם לעשות מנוי ובכך לתמוך בעיתון.

יצוין, כי מתוך שורת ראשי הישיבות שהביעו את תמיכתם הפומבית בעיתון הפלס, בולטת ביותר תמיכתו המפתיעה של הגאון רבי עזריאל אויערבאך שעד עתה לא תמך בפומבי בעיתון הפלס ובפלג הירושלמי.

במכתבם כותבים ראשי הישיבות כי "רודפי היהדות הנאמנה קמו לעמוד עלינו לכלותנו ח"ו, ועושים הכל על מנת לפגוע ולהשתיק את בטאון עולם התורה הפלס".

עוד מציינים ראשי הישיבות, כי "המצב השורר בשנים האחרונות בגזירת הגיוס ובהרס החינוך, וגם ברדיפות בני התורה בכל האופנים, אשר לולי ד' שהיה לנו אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו".

"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וזכו בני התורה המבינים בעם לכונן מבצרי היהדות בכל מקום ומקום, ובטאון עולם התורה הוא אשר נוטל חלק בראש בכינון כל אשר לנו".

"מאויבי תחכמני בראותנו כיצד כל הקמים עלינו מבית ומחוץ מכוונים כל חיציהם נגד ביטאון עולם התורה אשר הוא לבדו העתון היחיד המעמיד את האמת על תילה ועי"ז גודר גדר בפני מזימותיהם."

"מה היה המצב אם חלילה לא היה עומד להציבור החרדי בטאון זה אשר ניצב לבדו בעוז ובגבורה למנוע ולעצור המהרסים מלפרוץ גדרי עולם ח"ו."

"פשיטא שהכל צריכים לקיומו, לכלל ולפרט, לכונן בתים נאמנים לד' ולתורתו, ונחוץ ממש באופן קיומי ממש לכאו"א.... ואין איש יכול לפטור עצמו ממצוה רבה זו."

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ועל כן חוב גמור על כל אשר יראת ד' בלבבו, כאו"א בלי יוצא מן הכלל, לסייע בדבר זה, ואצ"ל לגבי מנוי לעצמו אלא יפעל גם לזיכוי הרבים ע"י שיביא עוד מנוי לכה"פ ולהוסיף ולהעמיד כח הרבים ובשאר דרכים, ואין איש יכול לפטור עצמו ממצוה רבה זו".

"ויתעורר כאו"א לסייע בכל כוחו ומאודו ויותר מכפי יכולתו לענין זה, אשר עליו נאמר כי ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, ולהיות עושים ומעשים בכל לב. ובזכות זה יזכו הם וכל אשר להם בכל הברכות האמורות בתורה בזה ובבא".

על המכתב חתומים הרבנים הגאונים: הגר"צ פרידמן גאב"ד מסורת, הגר"צ רוטברג ר"י בית מאיר, הגר"צ שינקר ר"י בית דוד, הגר״ע אויערבאך רבה של שכונת בית וגן בירושלים, הגרב"ש הכהן דויטש מראשי ישיבת קול תורה, הגרב"צ בורודיאנסקי מרבני ישיבת קול תורה, הגר"א הכהן דויטש מראשי ישיבת פוניבז, הגר"א דינר גאב"ד קהל עדת ישראל והגר"מ שמידע ר"י גרודנא.

בהוספה מיוחדת במכתב חותמים ראשי ישיבת פוניבז' וחדרה, הגר"ש מרקוביץ' והגר"י ארנברג, שכותבים "הרינו מצטרפים לקריאת מרן ראש הישיבה שליט"א לחזק את עתון הפלס בטאונם של בני התורה בארה"ק", עליהם מוסיף הגר"ש אויערבאך את חתימתו, וכותב "הנני כופל להצטרף להרבנים הגאונים שליט"א הנ"ל לחיזוקה וקיומה של היהדות הצרופה והנאמנה".