אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת יג' כסליו תשע"ח, שבת פרשת וישלח

ירושלים - כניסה 15:56, יציאה 17:16

תל אביב - כניסה 16:16, יציאה 17:18

אלעד - כניסה  16:15, יציאה 17:17

חיפה - כניסה 16:05, יציאה 17:15

צפת - כניסה 16:11, יציאה 17:13

באר שבע - כניסה 16:17, יציאה 17:19

בעולם:

פריז - כניסה 16:49, יציאה 17:59

לונדון - כניסה 15:39, יציאה 16:52

ניו יורק - כניסה 16:11, יציאה 17:14

אומן - כניסה 15:47, יציאה 16:58