אאא

בשורה טובה לנכשלים בבחינה האחרונה של לשכת עורכי הדין: בית המשפט העליון הכריע אתמול (ראשון) ביותר מעשר עתירות שעוסקות בהשגות שהיו על הבחינה האחרונה של לשכת עורכי הדין במאי. באותה בחינה, מספר הנכשלים היה עצום והגבוה אי פעם - 56%. לבחינה ניגשו 3,436 מתמחים ומתמחות - כך שכ-1,900 נבחנים נכשלו בה רבים מהם תלמידי הקריה האקדמית אונו. 

אונו שלחה במחזור האחרון 888 נבחנים, אחוז המעבר היה 34 אחוז - 301 סטודנטים, כלומר רק סטודנט אחד מתוך 3 עבר את הבחינה. כעת חלקם לפחות יזכה לקבל ציון עובר שכן הבשורות הטובות לנכשלים הן שבית המשפט החליט להתערב ב-4 מתוך 100 השאלות, עניין שיכול להטות את הכף למי שהיה גבולי מבחינת המעבר. עוד נקבע כי הלשכה תשלם כ-100 אלף שקל הוצאות משפט לשלל העותרים.

השופט ניל הנדל שכתב את פסק הדין, ואליו הצטרפו השופטים ג'ורג' קרא ויעל וילנר, דחה את הערעור שהגישה הלשכה על פסיקה של בית המשפט המחוזי שבה התקבלה השגה על שתי שאלות (שבהן תוכר תשובה נוספת כנכונה).

בנוסף, הנדל בחן שאלות נוספות שעליהן היו השגות והחליט להתערב בשתי שאלות ולפסול אותן כך שכל התשובות בשאלות אלו יזכו לניקוד. כלומר סך הכל התקבלו השגות עבור ארבע שאלות, מתוך מאה שהיו בבחינה.

לשופט ניל הנדל הייתה גם אמירה שהופנתה ללשכה וביקרה את בחירתה להגיע לבית המשפט: "דומה כי אם מתברר ששאלה או התשובה שנבחרה כנכונה אינן ראויות או מספיקות – מוטב לקבל השגה עליה במסגרת הבדיקה של ועדת הבדיקה של הלשכה - טרם הגעת העניין להכרעות".

הנדל הוסיף כי "הבחינה בודקת ידע במתכונת של מבחן רב ברירה – בחירת התשובה הנכונה מבין ארבע אפשרויות בזמן מוגבל. עובדה זו מחייבת את הלשכה להציג שאלות שהתשובות עליהן הן חד משמעיות וברורות ככל שניתן וכמובן מעוגנות בחומר למבחן. נכון הדבר, גם למתכונת החדשה של הבחינה שתצא לפועל בקרוב מאוד עם השינויים המחויבים".