אאא

מאות אלפי בני אדם ליוו היום (שלישי) למנוחות את רבן של ישראל מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זכר צדיק וקדוש לברכה, לאורך רחוב חזון איש בבני ברק.

במהלך מסע הלוויה הקריא המשגיח הגאון הצדיק רבי חזקיהו מישקובסקי את צוואתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, על סדרי הלוויה, ההספדים ובקשתו מכלל ישראל, זאת לאחר הספדו של הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז'.

שש שעות בדיוק לאחר פטירתו, דקות לפני השעה 14:00 בצהריים, נטמן מרן זצ"ל בבית החיים פוניבז', שנסגר על ידי המשטרה בכדי לאפשר את הקבורה המהירה ללא סכנת נפשות.

צוואתו המלאה של מרן ראש הישיבה זצוק"ל

ו' תשרי תש"מ והוספתי בסוף ביום כ"ד מרחשון תשמ"ג עיין מעבר לדף

כבר כמה פעמים התעוררתי וכתבתי צוואה ראשונה בשנת תשי"ד אחרי שנסתלקו בזמן קצר ג' גדולי ישראל זכרונם לברכה. וכעת נתעוררתי שוב מכמה טעמים ושיניתי ממה שכתבתי אז ויה"ר שאזכה לתקן בתשובה שלמה מה שעבר ולזכות לעובדו כרצונו יתברך.

א. אבקש מאד לא להספידני, לא בפני ולא שלא בפני ולא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים והכוונה בהם להספיד.

ב. לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים, שבועיים, חדשיים. ולא להדפיס תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב תולדותיו.

ג. לא להדפיס מודעות על הלוי', ולא להודיע על ידי רמקול או רדיו. מספיק שיהיו רק עשרה אנשים בהלווי'.

ד. להשתדל שלא להשהות בין מיתה לקבורה, רק לזרז שיהי' קבורה הכי סמוך למיתה.

ה. מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים.

מיטת מרן הגראי''ל שטיינמן זצ''ל בבית העלמין (באדיבות המצלם)
מיטת מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בבית העלמין (באדיבות המצלם)

ו. לא לכתוב על המצבה שום תוארים, רק פ"נ ר' אהרן יהודה לייב ב"ר נח צבי שטינמן.

ז. המצבה תהי' הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו' בלי קניית מקום.

ח. בימים שהמנהג בהם ללכת אל הקבר, כגון בכלות השבעה ושלושים ויא"צ, מכל מקום לא יבזבזו יותר מדי זמן עבור זה ויותר כדאי שיתחלפו במשך המעת לעת ללמוד כסדר ובלי לדבר אז דברים בטלים.

אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד תורה לשם שמים בזמן זה.

ט. אבקש שכל מי שרוצה בטובתי ילמוד כל יום פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש, והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים, גם בשבת ויום טוב.

י. הכתבים בד"ת וכן באגדה אין להדפיס רק אלה שידעו שעברתי עליהם והם מוכנים לדפוס.

יא. אבקש לא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים, כדי שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת.

יב. אבקש מאד מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני חייב לו כסף ולא ידוע ושבמציאות לא יגבה, [היינו דלא יוכל לגבות על פי דין], נא למחול לי.

יג. כל יוצאי חלצי לא ילכו אחרי המיטה כמנהג ירושלים ת"ו.

אהרן יודא לייב שטינמן

****
יד. היות והרבה טועים בי, לכן מצידי אני מייעץ שלא לקבוע ילדים על שמי אבל איני אוסר את זה.

הגר"ח מישקובסקי בהקראת הצוואה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הגר"ח מישקובסקי בהקראת הצוואה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הגר"ח מישקובסקי בהקראת הצוואה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הגר"ח מישקובסקי בהקראת הצוואה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הרבבות בהלוויה  (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הרבבות בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
גפני ואשר בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
גפני ואשר בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הרב יעקב רוזנשטיין בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הרב יעקב רוזנשטיין בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הרבבות בהלוויה  (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הרבבות בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הרבבות בהלוויה  (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הרבבות בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
גפני ואשר בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
גפני ואשר בהלוויה (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
המיטה של מרן זצ"ל בבית החיים (באדיבות המצלם)
המיטה של מרן זצ"ל בבית החיים (באדיבות המצלם)
המיטה של מרן זצ"ל בבית החיים (באדיבות המצלם)
המיטה של מרן זצ"ל בבית החיים (באדיבות המצלם)