אאא

מאות אלפי בני אדם ליוו הצהריים (שלישי) למנוחת עולמים את מרן ראש הישיבה הגאון רבינו אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל, שהלך הבוקר לעולמו בבית החולים 'מעייני הישועה' והוא בן 104. מרן הגראי"ל זצ"ל נטמן בדיוק שש שעות לאחר פטירתו, בדיוק כפי שביקש בצוואתו. 

במהלך מסע ההלוויה הוקראו קטעים מתוך צוואתו של ראש הישיבה. בין היתר ביקש מרן הגראי"ל זצ"ל בענווה: "אבקש מאוד לא להספידני, לא בפניי ולא שלא בפניי, לא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים והכוונה להספד".

כמו כן ביקש מרן זצ"ל: "המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום".

בהמשך הצוואה כותב מרן: "אבקש מכל מי שרוצה בטובתי, ללמוד פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש, והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים, גם בשבת וביום טוב. אבקש שלא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים, שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת".

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין היה היחיד שנשא דברי התעוררות וחיזוק במסע הלוויה. בין דבריו אמר: "אנחנו מדברים עכשיו דברים רוחניים, חיים רוחניים, הצלחה רוחניים, אשריך בעולם הזה, האיר לנו. שיהיה חיים מאושרים בעולם הזה, חוץ מהעולם הבא, אושר הזה שאין כמותו בעולם הזה, שמש רוחנית, חסר לנו עכשיו השמש, חסרה לנו ההשפעה, כמו שהעולם לא יכול להתקיים בלי השמש. חסר לנו, אין מי שיחזק אותנו".

"כל הדור היה מושפע, כל העולם, כל העולם היהודי היה מושפע, עכשיו שחסר לנו ההשפעה, מה אנחנו יכולים לעשות, מה תפקידינו בכדי שיהיה לנו חיים מאושרים, חיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך חיזוק, רוח ההשפעה כזו".

צילום: שלומי כהן, כיכר השבת