אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת כח' כסליו תשע"ח, שבת חנוכה פרשת מקץ:

לא לשכוח הדלקת נר רביעי של חנוכה טרם הדלקת נרות השבת

ירושלים - כניסה 15:58, יציאה 17:18

תל אביב - כניסה 16:18, יציאה 17:20

אלעד - כניסה  16:17, יציאה 17:19

חיפה - כניסה 16:07, יציאה 17:17

צפת - כניסה 16:12, יציאה 17:14

באר שבע - כניסה 16:19, יציאה 17:21

בעולם:

פריז - כניסה 16:36, יציאה 17:49

לונדון - כניסה 15:36, יציאה 16:51

ניו יורק - כניסה 16:11, יציאה 17:16

אומן - כניסה 15:45, יציאה 16:58