אאא

ירושלים: 

שקיעה: 16:39 צאת הכוכבים: 17:03

תל אביב:

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 17:04

חיפה:

שקיעה: 16:38 צאת הכוכבים: 17:02

באר שבע:

שקיעה: 16:42 צאת הכוכבים: 17:06

אלעד:

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 17:04

צפת:

שקיעה: 16:35 צאת הכוכבים: 16:59

בעולם

פריס:

שקיעה: 16:54 צאת הכוכבים: 17:49

לונדון:

שקיעה: 15:51 צאת הכוכבים: 16:50

ניו יורק:

שקיעה: 16:30 צאת הכוכבים: 17:15

אומן:

שקיעה: 16:03 צאת הכוכבים: 16:57