אאא

ירושלים: 

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 17:04

תל אביב:

שקיעה: 16:41 צאת הכוכבים: 17:05

חיפה:

שקיעה: 16:38 צאת הכוכבים: 17:02

באר שבע:

שקיעה: 16:43 צאת הכוכבים: 17:07

אלעד:

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 17:04

צפת:

שקיעה: 16:36 צאת הכוכבים: 17:00

בעולם

פריס:

שקיעה: 16:54 צאת הכוכבים: 17:49

לונדון:

שקיעה: 15:52 צאת הכוכבים: 16:50

ניו יורק:

שקיעה: 16:30 צאת הכוכבים: 17:16

אומן:

שקיעה: 16:03 צאת הכוכבים: 16:58