אאא

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יעקב וכטל, מזהיר את הציבור מפני סכנה לבטיחות המשתמשים במוצרים לתינוקות הבאים מתוצרת חברות "סופר בייבי" ו -"בייבי כל": לול פלסטי, לול עץ, מזרן ללול (התמונות מצ"ב בקבצים נפרדים).

בבדיקות שערך הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצרים אינם עומדים בדרישות התקנים הישראלים הרשמיים החלים עליהם : ת"י 681 – לולים לשימוש ביתי – דרישות בטיחות" ות"י 1548 -"מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות", ואף עלולים לסכן את התינוקות/פעוטות בשל הילכדות חלקי גוף (ראש/צוואר/גפיים) של התינוק או הפעוט, פגיעה משפות חדות של הלול, צביטה בעת קיפולו/פתיחתו, וזאת עקב ליקויי מבנה הלול/המזרן.

המוצרים הללו עלולים להיות מוצגים למכירה בעסקים שונים. הממונה על התקינה מפעיל סמכויותיו לפי חוק התקנים כנגד החברות היצרניות וכנגד העוסקים המעורבים בהפצת המוצרים.

הממונה מדגיש כי חלה חובה, על פי חוק התקנים, על כל יצרן/יבואן/משווק/ספק לעמוד בהוראות התקן הרשמי על כל מוצר המחויב בכך. מינהל התקינה מבצע בדיקות שוטפות ויזומות על מוצרים עליהם חל תקן רשמי, כאשר מי שאינו עומד בהוראות התקן הרשמי צפוי לסנקציות הן במישור המנהלי והן במישור הפלילי.