אאא

שר החקלאות אורי אריאל יוזם תפילת המונים למען הגשמים בכותל המערבי במעמד הרבנים הראשיים לישראל, חקלאי ישראל ראשי ההתיישבות והארגונים החקלאים, וזאת בשל שנת הבצורת ואי ירידת הגשמים. 

התפילה תתקיים ביום חמישי בשעה 15:30 ברחבת הכותל המערבי במעמד הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, ראשי ההתיישבות וראשי הארגונים החקלאים. 

שר החקלאות אורי אריאל אמר כי "לדאבוננו, לאחר ארבע שנות בצורת ירדו עד כה מעט גשמים שהם פחות מהממוצע הרב שנתי והחורף הנוכחי מסתמן כשחון, אני קורא לכל הציבור לקחת חלק בתפילה ב י' בטבת שכידוע הינו יום תענית, בכותל המערבי, ולהביא מטריות כי ביחד נקרע את שערי השמים".

השר אריאל הוסיף כי "בשנה האחרונה פעלנו רבות כדי להיטיב עם מצבם של החקלאים בתחום המים, הורדנו את מחיר המים השפירים בכ- 20%, גיבשנו עם משרד המים והאנרגיה ויחד עם משרד האוצר מתווה שאומץ על ידי רשות המים לפיו לא יהיה קיצוץ ללא פיצוי ובמקביל משרד החקלאות פועל להשקיע בגידולים חוסכים במים והכוונת המים למטעים על פני גידולי שדה תוך עידוד חקלאים לעבור לשימוש יעיל במים ונמשיך לעשות מאמצים כדי להטיב עם החקלאים".

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור קרא לכולם "לקחת חלק ביוזמה המבורכת של שר החקלאות, אורי אריאל שמאחדת את כולנו ברצון לירידת גשמים. האירוע הוא לתפילה ויצירת אחווה ואחדות בין כולנו החקלאים".