אאא

לפני מספר שבועות פרסמה רשות המסים את ההודעה הבא: "הוחלט על מתן ארכה להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2016 וזאת עד ליום שלישי, ח' טבת תשע"ח 26.12.2017, במקום עד ל- 30.11.2017, המועד הקבוע בחוק".

כך שהיום (שלישי) זו אכן ההזדמנות האחרונה להגיש בקשה באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או בכל אחד מסניפי וסוכנויות דואר ישראל בהצגת תעודת זהות ומילוי טופס במקום בלבד.

הכללים העיקריים בעזרתם תוכלו לחשב אם הינכם זכאים למענק שמוכר בציבור כ"מס הכנסה שלילי", הינם: שכירים ועצמאים שבשנה עבורה מוגשת הבקשה מלאו להם 23 והיה להם לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 19, או שכירים ועצמאים ללא ילדים ובלבד שמלאו להם 55 באותה השנה - שהכנסתם החודשית הממוצעת גבוהה מ-2,050 ש"ח ונמוכה מ-6,690 ושאין בבעלותם יותר מדירה אחת.

המענק עומד בדרך כלל על כמה מאות שקלים עבור כל חודש בשנה המדוברת, 2016 במקרה הזה, ובמקרים מסוימים הוא אף עשוי להגיע ל-8640 עבור כל 12 החודשים.

כמה מאות אלפי אזרחים בישראל זכאים למענק, אך בכל שנה רבים מהם לא ממשים את זכאותם.