אאא

הכוח האדיר שיש למדיה התקשורתית בעיקר היא חשיפה של דברים במהירות והורדת כל המגבלות הגיאוגרפיות שהיו קיימות בעבר, קשה לדמיין את העולם ללא היכולת המדיה הקיימת היום, לדוגמא אין ספק שפשעי מלחמה והסתרת מעשי הזוועה של הגרמנים ימכ"ש היו נחשפים הרבה יותר מהר לו הייתה קיימת המדיה לפני 80 שנה, אירוע שמתרחש בקצה העולם מקבל חשיפה מידית בקצה העולם השני במהירות עצומה.

ללא ספק ישנם יתרונות ומעלות רבות לכוח הזה ואין כאן המקום להעריך, אך בד בבד אנו גם יוצרים פגיעה קשה במערכת האישית הפנימית בהורמוניה הביתית של כל אחד ואחד המקושר למערכות הללו, החשיפה המתפרצת כאן ועכשיו של כל אירוע או מעשה הן על ידי האדם עצמו והן של אחרים על אחרים, שוברים את הדיסקרטיות והחיים הפרטיים של העולם כולו, אנשים מרגישים צורך לתעד פרטים רבים בחייהם, ולעלות אותם בכל מיני צורות ובצרורות, מעבר ללחץ החברתי של התיעוד האלמנט לצלם גורם לאנשים רבים לא ליהנות מהחוויה עצמה ולהתעסק בצילום ובהנצחה.

קירות הבית אט אט יורדות והחיים האישיים של משפחה ומשפחה נחשפים יותר ויותר, אותה ברכה שאמר בלעם מה טובו אהליך יעקב- שאין פתחיהם מכוונים אלו כנגד אלו, מאבד מחינו בכל התפתחו שכזו, הצורך לחשוף לרבים בישול מאכלים, טיולים, נסיעות סתמיות, מעשי שובבות של תינוקות הבית, וכן על זה הדרך עד דברים שונים ומשונים, מפקקים בדרך לעבודה ועד ביקור בגן חיות ומסעדות, הם הגורם לרשות היחיד להפוך לרשות הרבים, ובכך לאבד את חן היחיד וחן המשפחה הפרטית!

הרש"ר הירש בבראשית פרק מח פסוק טז אומר: "וידגו לרב בקרב הארץ"  מלה זו: "דגה", איננה חוזרת במקום אחר, ובכל המקרא אין היא ידועה אלא כשורש של "דג". בעצם הוראתה זו הרי היא מציינת את כל עומק משמעותה של ברכת יעקב. הרי היא באה ללמדנו מה פירוש הדברים: לשאת את גורל יעקב, ולהיקרא בשם יעקב, ומה הוא זה: להתהלך לפני האלהים שהאבות התהלכו לפניו, להתפרנס על ידו, ולהיגאל ע"י מלאכו! - במקום חיותה הנבדל, במעמקים שעין האדם לא תשיגם, שם תחיה הדגה את חייה השקטים. אדם העובר על שפת הים, לא ישים אל לבו, לא יעלה על דעתו דבר על החיים העליזים, הרעננים והמאושרים המתפתחים להם למטה בשפע רב, ועוברים מדור לדור, כך תשלים משפחת יעקב את חייה העצמיים, השקטים והמאושרים; היא תחיה "בקרב הארץ", במקום חיותה הנבדל, במקום שהעולם שמסביבה לא יחדור אל תוכו, ואת משמעותו לא יעלה על דעתו. משולה היא לדגים אלה, והיא חיה כביכול בתוך המים בקרב האנושות "בארץ".

יהודי הוא זה היודע לחיות במקום הנבדל, במקום שהעולם סביבה לא יחדור אל תוכו! ברגע שהבית היהודי איננו נבדל מבתים אחרים של כאלו שאינם יהודים, מחיצות הבית יורדות על ידי כל לחיצה על העלאת תמונה פנים ביתית למייצג ראווה ציבורי, כל תמונה שכזו וכל תיעוד פנימי אל העולם החיצון זוהי פגיעה בחיים העליזים הרעננים והמאושרים המתפתחים בתוך הבית היהודי החמים והאישי.

יעקב אבינו מברך בברכת המלאך הגואל את כל הנערים שיזכו לבתים שכאלו השוקקים חיים והווי פנימי ללא חשיפה, בברכתו זו הוא מנחיל לבניו דרך חיים וצוואת עולם, גם לימנו אנו ואולי ביותר לימנו אנו, אם תרצו לשמר על הקן שהגוזלים חוזרים אליו ומרגישים בו בטוחים ואהובים, הגביהו אל על את חומות הבית ולא בשביל למנוע מהם מבט אל העולם בחוץ, אלא כדי שבתוכו ירגישו הם את החיים הרעננים והשמחים המיוחדים לכל בית יהודי וירצו לשוב אליו שוב ושוב ולהתברך בברכת המלאך הגואל.

 

הכותב הינו ראש בית המדרש ברקאי- ישיבת ההסדר החרדית חיספין