אאא

לרגל ט"ו בשבט, התקיים מעמד מרגש בבית גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס, כאשר למעונו עלו ילדי תלמוד תורה ברסלב ירושלים, להיבחן על עשרות דפי גמרא שקלא וטריא ממסכת בבא קמא והפליאו בידיעותיהם.

הגאב"ד ברך את התלמידים, המלמדים והמנהלים בחמימות רבה ואמר: "כך יאה לדור הבא של תלמידי החכמים".

לרגל ראש השנה לאילנות חילק הגאב"ד פירות ומיני מתיקה לתלמידים ולמנהלים.