אאא

עסקנים משכונת קווינס ומברוקלין הסמוכה התכנסו לאור קריאת רבני הקהילה הבוכרית הגדולה בקווינס, לטכס עצה כיצד לעצור מגיפת ההתבוללות שהתחילה להתפשט לאחרונה בשכונתם.

לאחר דיון ממושך הגיעו העסקנים למסקנה כי קיימת בעיה בעיקר מקרב המשפחות שיצאו מתחת מסך הברזל לפני כעשרים וחמש שנים, שחלק מילדיהם שכבר נולדו באמריקה, וגדלו באווירה הליברלית של ניו יורק, כאשר דעתם על ההתנגדות לנישואי תערובות כי מדובר בגזענות מגונה.

לאור זאת החליטו העסקנים, שבתור צעד ראשון בפעולות השונות שיש לעשות לעצור ההתבוללות, יפעילו מערכת הסברה בעניין זה.

עם גמר האסיפה שהתקיימה בבית כ"ק אדמו"ר מקאלוב קיבלו הנוכחים מהאדמו"ר מכתב מיוחד, שהתאמץ לכתוב בעיניו בשל מצבו הבריאותו הקשה. במכתב זה מבואר בשפה ברורה, ש"השי"ת מלך העולם בחר בנו להיות הצבא שלו בעולם הזה, ונותן נשמה קדושה לכל יהודי ולכל גר צדק, שזה הכלי זיין המסייע למלאות התפקיד הרוחני, ולצורך זה צריכים לחיות בפני עצמם, ומי שמתבולל הוא כמו שבורח מהצבא שזה העבירה הכי חמורה".

המכתב תורגם לאנגלית ורוסית, והתחילו בזה מערכת הסברה מיוחדת.