אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת ב' אדר תשע"ח, שבת תרומה

ירושלים - כניסה 16:48, יציאה 18:08

תל אביב - כניסה 17:07, יציאה 18:09

מודיעין עילית - כניסה 17:06, יציאה 18:08

אלעד - כניסה 17:07, יציאה 18:09

בית שמש: כניסה כניסה 16:50, יציאה 18:06

חיפה - כניסה 16:58, יציאה 18:08

צפת - כניסה 17:03, יציאה 18:05

באר שבע - כניסה 17:08, יציאה 18:10

בעולם:

פריז - כניסה 17:54, יציאה 18:03

לונדון - כניסה 17:02, יציאה 18:10

ניו יורק - כניסה 17:14, יציאה 18:15

אומן - כניסה 17:03, יציאה 18:11