אאא

החלטה שהתקבלה היום (רביעי) ותכנס לתוקף בעוד מספר ימים, תאפשר לבעלי אישור שימוש בקאנביס רפואי לנהוג לאחר שימוש בסם. התקנות החדשות קובעות כי נהגים שמקבלים טיפול מסודר בתרופות שהוגדרו עד כה כ"חומרים מסוכנים" שאחרי שימוש בהם נאסרה הנהיגה - יוכלו לאחוז בהגה, עם כמה מגבלות.

בעוד מספר ימים יוכל מטופל שמחזיק ברישיון נהיגה ושנמצא תחת מעקב אחת לחצי שנה לפחות ולא נוטל סמים מסוכנים נוספים או חומרים פסיכואקטיביים, לנהוג לאחר שימוש בסם.  מינון השימוש נע בין 40-50 גרם לחודש (בהתאם לריכוז ה-THC).

יודגש, כי בכל מקרה ייאסר לנהוג תחת השפעת הסם וכי ההיתר המיוחד ניתן רק במידה וחלפו שלוש שעות לפחות מנטילת הקנאביס בשאיפה או אידוי, וכשש שעות במידה והסם ניטל בצורת שימוש אחרת. כמו כן, ניתן יהיה לנהוג תחת שימוש של "בונדורמין" תרופות הרגעה המשמשת בעיקר לטיפול בהפרעות שינה, וכדורי ריטלין, בהתאם לעלון השימוש לצרכן.

ההיתר המיוחד יינתן רק לנהגי רכב פרטי המקבלים את התרופה במסגרת מוסד טיפול רפואי, ורק שישה חודשים מרגע התחלת נטילת התרופה.

משרד הבריאות הבהיר לאחר קבלת ההחלטה כי אין מדובר בהיתר לנהיגה תחת השפעת סמים, אלא הסרת פליליות ממצבים שהיו בבחינת עבירות עד היום.

עוד הודגש כי גם אם התמלאו רוב התנאים שנקבעו בתקנות, אך ישנה מניעה מנהיגה הנובעת מנסיבות פרטניות של הנהג ועלולות לפגוע ביכולתו לנהוג, חל איסור גורף על נהיגה במצב כזה.

בעמותת הקנאביס הרפואי לא כל כך התרשמו מההיתר החדש, ומסרו בתגובה: "ניכר לכל עין כי משרד הבריאות לא באמת חשב על צרכיהם של המטופלים, ואף לא ביסס תקנותיו על המצב בשטח. אין כל יכולת לוודא רמות אחוזים פעילים בכל פרח ופרח, ולפיכך אין כל יכולת לקבוע מה היה אחוז החומר הפעיל בפרח ספציפי שנטל מטופל ספציפי בשעות שלפני שהתיישב מאחורי ההגה".

"כמו-כן, אחוז המטופלים במינון העולה על 40 ג' בחודש הינו משמעותי, וכמותו גם אחוז המטופלים בקנאביס רפואי לצד תרופה נרקוטית כלשהי, וכתוצאה התקנות הלכה למעשה לא חלות על לכל הפחות 25% מהמטופלים בקנאביס רפואי. העמותה ממליצה כי להבא, באם רוצה משרד הבריאות באמת להיטיב עם המטופלים בקנאביס רפואי, יאותו קודם לבדוק מה הם מצוקותיהם האמיתיות לפני שהוא כופה עליהם פתרונות שווא".