אאא

לפני חג הפסח צריך לבער את החמץ שבפה ולא מספיק רק לצחצח שיניים, כך פסק הדיין הגאון רבי ישראל גרינברגר, רב קהילת מרכז חסידי ויז'ניץ בפתח תקווה ובאלעד וממקורביו של האדמו"ר מויז'ניץ.

בדרשה שמסר הרב גרינברגר בליל שבת הגדול בבית המדרש "אבי עזרי" בפתח תקווה, ציין הרב כי לא מספיק לצחצח שיניים בערב חג הפסח כדי לנקות את החמץ וכי צריך גם להגעיל את הפה.

לדברי הרב, לאחר הצחצוח צריך למלאות את הפה במים רותחים - עד כמה שכל אחד יכול לסבול - ולפלוט החוצה.

הרב הוסיף וציין כי מלבד זאת, 24 שעות לפני סוף זמן אכילת חמץ, אסור לאכול כל דבר שהוא חמץ חם. קרי, אסור לאכול לחם עם מרק רותח, ב-24 שעות שקודם לסוף זמן אכילת חמץ. אם כי, ציין הרב, אפשר לאכול את הלחם בנפרד ואת המרק בנפרד, אך ביחד - אסור.

הרב גרינברגר הוסיף והדגיש כי לכן אסור לאכול עוגיה או כל דבר חמץ ביחד עם קפה רותח או עם כוס תה. הסיבה היא שהחום גורם לחמץ להיבלע בשיניים, מה שגורם לקושי לבערו לאחר מכן.

 יצוין כי בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נכתב כי הנושא של הגעלת הפה במים רותחים הוא לא חיוב.