"תורה לשמה". האזינו  (הגר"ש זצ"ל הוגה בתורה. באדיבות המצלם)
אאא